Natuurdoelen serieus nemen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft 110 miljoen aangevraagd bij het rijk voor het natuurnetwerk. Daar is D66 blij mee want daar kan goed werk mee geleverd worden. D66 is groot voorstander van het zo broodnodige natuurherstel. Krista Jansen wil wel dat de natuurdoelen echt serieus genomen worden.

Financiele onderbouwing ontbreekt

“Met het nieuwe landelijke akkoord wordt er een streep gezet door het financiële draagvlak onder onze natuurplannen, omdat de miljarden van het transitiefonds aan andere zaken besteed worden.” Statenlid Krista Jansen heeft er grote zorgen over en wil op 3 juni in de provinciale commissie landelijk gebied van de gedeputeerde natuur horen wat dit betekent voor de natuurplannen in Noord-Holland. De financiële onderlegger ontbreekt nu.

Beeld: ConnyvS

Provincie Noord-Holland houdt vast aan gestelde doelen

In Nieuwe Oogst van 16 mei lazen we al dat gedeputeerde Beemsterboer stelde dat de doelen voor het provinciaal programma landelijk gebied (PPLG) voor onder meer landbouw en natuur gehandhaafd blijven. 
Gelukkig werd dat door gedeputeerde Kocken (natuur) bevestigd: “Het perspectief op geld is kleiner geworden nu het niet uit het transitiefonds gaat komen. Geld moet op een andere manier geregeld worden.”
Het college motiveert het als volgt: In Noord-Holland zijn er momenteel stikstofbeperkingen op alles wat we doen: huizen bouwen, circulaire economie, energietransitie, en meer. Er kunnen geen vergunningen verleend worden als we de stikstofuitstoot niet beperken. Ook voor natuurherstel is beperking van de stikstofuitstoot essentieel. Voor een leefbare provincie dan is het geen oplossing om de doelen van PPLG los te laten.

Krista Jansen - Beeld: ConnyvS

Provincie Noord-Holland houdt vast aan gestelde doelen

D66 wil dat de natuurdoelen serieus genomen worden en dat natuurmaatregelen een goede financiële onderbouwing krijgen. Dat zal bij de kaderbrief 2025 volgende maand besproken en besloten moeten worden door Provinciale Staten.

Voor het Noord-Hollandse college van BBB, VVD, GL en PvdA is het is evident dat stikstofreductie nodig is. De fractie van BBB in Provinciale Staten ontkent het nog steeds, net als de PVV. De natuur heeft vermindering van de stikstofdepositie hard nodig. Niet alles kan tegelijk voor biodiversiteitsherstel, maar er moet wel nu begonnen worden, volgens gedeputeerde Kocken. De fractie van GL wil eigenlijk nog veel meer natuurmaatregelen dan de plannen die er nu liggen.

Waalenburg - Beeld: ConnyvS