Krista Jansen

Krista Jansen - Beeld: D66

Woordvoerder natuur, landschap, water, gezonde leefomgeving & milieu en fractiesecretaris.
Lid van commissie landelijk gebied.
Eerste aanspreekpunt voor Amstelland-Meerlanden & regio Alkmaar/BUCH.
Krista is op 2 oktober 2023 officieel geïnstalleerd
als Statenlid in Provinciale Staten van Noord-Holland

  • 43 jaar
  • Groningen
  • Amsterdam
  • Zij/haar

Als moeder, als directeur van een welzijnsinstelling en als inwoner van Noord-Holland heb ik een grote betrokkenheid bij alles wat er in de provincie gebeurt en voel ik de noodzaak voor een aanpak bij mensen dagelijks.. Als mens voel ik de passie om mij nu voor de Provinciale Staten in te zetten.

De vraagstukken die de provincie al zo lang bezighouden, worden steeds urgenter: het natuurbeheer, het waterbeheer, wonen en de energietransitie. Dit is een kans voor D66 om onze duurzame agenda te verwezenlijken. Vol overtuiging ga ik voor deze verduurzaming en zal ik mij inzetten om de transitie van intensieve landbouw naar biologische landbouw zo snel mogelijk in te zetten. En de fossiele brandstoffen moeten we zo snel mogelijk inwisselen voor duurzame energie. De energietransitie van Tata Steel naar productie op waterstof is hier een belangrijk voorbeeld van. Deze veranderingen zijn de enige weg vooruit. 

Lievelingsplek in Noord-Holland

Ik ga graag met mijn gezin op vakantie naar Santpoort. We genieten enorm van de prachtige natuur. De Oosterplas in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is zeker een favoriete bestemming!

En mijn favoriete culturele plek is de Pathé bioscoop in Amsterdam Noord.

Snelle transitie naar natuurinclusieve landbouw De omslag van intensieve landbouw naar een duurzame voedselproductie en -consumptie moet zo snel mogelijk gemaakt worden.
Snelle transitie naar duurzame energie De fossiele brandstoffen moeten we zo snel mogelijk inwisselen voor duurzame energie.
Provincie Noord-Holland is koploper in duurzaamheid in Nederland