Kwaliteit water in Noord-Holland ondermaats, D66 benadrukt urgentie

De kwaliteit van water is op veel plekken in de provincie Noord-Holland ondermaats. In geen van de 89 waterlichamen die de provincie telt, worden de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald. Het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 was zodoende een belangrijk moment voor woordvoerder Linde Gonggrijp om de druk op te voeren.

Zorgen experts

D66 onderstreepte al eerder de urgentie van waterkwaliteit in de provincie Noord-Holland. In januari organiseerde woordvoerder Gonggrijp in samenwerking met GroenLinks en de Partij voor de Dieren een inspiratiesymposium om statenleden en geïnteresseerden bij de praten over de huidige voortgang van Noord-Holland ten opzichte van de KRW-doelen. Verschillende specialisten kwamen in het symposium aan het woord en deelden hun zorgen over de kwaliteit van ons water. Ook drinkwaterbedrijven gaven aan dat zuivering steeds meer energie kost en riepen op tot betere bescherming. Er zullen meer inspanningen geleverd moeten worden om de kwaliteit te verbeteren.

Toezeggingen extra inspanningen

Mede op de inbreng van Gonggrijp volgden toezeggingen van de gedeputeerde. Zo gaat de Provincie steviger toetsen bij nieuwe projecten of de KRW niet geschaad worden en wordt er onderzocht of de nieuw in de voeren Omgevingswet mogelijkheden biedt om de KRW-doelen dichterbij te brengen. Gonggrijp benadrukte dat D66 de komende jaren een stevige vinger aan de pols zal houden op dit dossier.