Linde Gonggrijp

Linde Gonggrijp - Beeld: LG

  • 59 jaar
  • Amsterdam
  • Zij/haar

Linde Gonggrijp is op 18 mei 2020 in de online Provinciale Statenvergadering geïnstalleerd als Statenlid voor D66. Zij is lid van de commissie NLG en woordvoerder water, toerisme & recreatie, gezondheid & milieu. Daarnaast is zij in de commissie EFB woordvoerder arbeidsmarkt & onderwijs en economie.

Verder is zij vicevoorzitter/penningmeester van de Stichting Fractieondersteuning en eerste aanspreekpunt voor de regio Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam-Oost.

Even voorstellen

Ik ben Linde Gonggrijp opgegroeid in Hilversum en nu wonend in Amsterdam op IJburg. Ik zet bestuurlijke ervaring in om de idealen van D66 binnen onze provincie een stapje dichterbij te brengen. Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen.

Mijn visie voor Noord-Holland

De hoeveelheid fijnstof in onze steden moet omlaag. Ik wil me inzetten voor een schone provincie. Iedereen heeft het over het woningtekort. Ik wil betaalbare woningen voor starters en studenten. Die woningen moeten er gewoon komen.

D66 is een liberale partij. Voor vrije burgers en ondernemers. Samen kunnen we de uitdagingen aan: de energietransitie en het verduurzamen van de provincies. Ik wil innovatie stimuleren en werkgelegenheid vergroten door gemeente, bedrijven en kennisinstellingen samen te brengen om te werken aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van onze tijd.

Ik vind het van belang dat we als D66 bijdragen aan een samenleving waar welvaart wordt gedeeld en er voor zorgen dat voorzieningen beschikbaar zijn voor alle bewoners van Noord Holland. Ik wil me vanuit de Staten inzetten de kloof tussen de burger en de provincie te verkleinen door goed te luisteren naar jongeren, ouderen, gezinnen met kinderen.