Regionale samenwerking essentieel in de uitdagingen van het havengebied

Noord-Holland staat voor grote uitdagingen in de klimaattransitie. De onlangs verschenen IPCC rapporten tonen eens te meer aan dat haast geboden is. Om tot een duurzamer Noord-Holland te komen, is de realisatie van een circulaire economie noodzakelijk. Dit brengt zowel kansen als obstakels met zich mee. Één van de plekken in Noord-Holland waar deze uitdagingen aan het licht komen, is het Noordzeekanaalgebied. Reden genoeg voor de fractie van D66 Noord-Holland om een bezoek te brengen aan de Port of Amsterdam.

Werkbezoek
D66 Noord-Holland

Het Noordzeekanaalgebied komt veelvuldig terug op de agenda van de Provinciale Staten in Haarlem. Bijzonder is daarbij de diversiteit van onderwerpen in de haven. Circulariteit, ruimtelijke ordening, energievoorzieningen en leefbaarheid zijn allen belangrijke onderwerpen binnen het havengebied. De ontwikkeling van het havengebied tot een circulaire haven noopt daarom tot samenwerking.  Zodoende waren Statenleden met verschillende portefeuilles aanwezig bij het bezoek: Linde Gonggrijp (circulaire economie), Emre Kanik, (klimaat & cultureel erfgoed), Sijmen Mülder (ruimtelijke ordening) en Martin Meiland (NZKG-gebied).

Vertegenwoordigers van de Port of Amsterdam namen de Statenleden mee in vogelvlucht over het gebied en vertelden over de uitdagingen van de ontwikkeling naar een klimaat-neutrale haven. Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan de terminal van OBA Bulk, waar de uitdagingen van de haven in de praktijk terugkomen. Het bedrijf is hard op weg om te transformeren naar duurzame business, terwijl het trouw blijft aan haar specialiteit: de overslag in de haven.

Zorgvuldige
afwegingen

De stap naar een circulaire economie brengt een belangrijke ruimtelijke puzzel met zich mee, waar regionale samenwerking tussen gemeenten, provincie Noord-Holland en het rijk essentieel is. Want een circulaire economie brengt meer druk op zowel de fysieke ruimte als op de stikstof- en milieuruimte met zich mee. Daarom is het belangrijk dat er zorgvuldige afwegingen worden gemaakt tussen verschillende ambities die de provincie in het gebied heeft.

Noodzaak aanpak netcongestie

Als het aan D66 ligt, blijft de Provincie ruimte bieden aan de nieuwe economie in de Haven. Immers, de nieuwe economie is noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelen. Hierbij is het belangrijk dat ondernemers die de overstap willen maken naar duurzame business, te maken hebben met duidelijke overheidsregels, zodat de drempel om groen te investeren lager ligt. Daarnaast kan de provincie haar coördinerende en faciliterende taak sterk inzetten tegen obstakels in de transitie, zoals de congestie op het net. D66 blijft de noodzaak van een groene haven onderstrepen in de Provinciale Staten.