Emre Kanik

Emre Kanik - Beeld: D66

Vicefractievoorzitter en woordvoerder klimaat & energie en mobiliteit.
Lid van commissie leefomgeving en werkgroep Arondéuslezing.
Eerste aanspreekpunt voor regio Zaanstreek-Waterland en Westfriesland.

Even voorstellen

  • 44 jaar
  • Zaandam
  • Purmerend
  • Hij/hem

Ik ben Emre Kanik, kom oorspronkelijk uit de Zaanstreek en woon in Purmerend. Mijn wortels liggen zowel in Nederland als in Turkije en ik heb enkele jaren in Zuid-Korea gewoond. In het dagelijks leven ben ik communicatieadviseur in Amsterdam Nieuw-West. In mijn vrije tijd is fotograferen mijn passie.

Emre is op 20 maart 2019 gekozen in Provinciale Staten van Noord-Holland. Binnen de Statenfractie is hij aanspreekpunt voor de regio Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Noord. Op 29 maart 2023 is hij opnieuw geïnstalleerd als Statenlid en door de fractie gekozen als interim-fractievoorzitter. In juli werd zijn rol vicefractievoorzitter.

Mijn lievelingsplek in Noord-Holland

Zaanstad, de plek waar ik ben geboren, is zowel de mooiste als een lelijke plek. Als tiener begreep ik niet waarom mijn ouders Zaandam hadden uitgekozen om te gaan wonen, maar nu ik er niet meer woon mis ik het. Ik hou erg van fotograferen en nergens is het contrast tussen mooi en lelijk zo groot als in Zaanstad. De cacaofabrieken en traditionele groene Zaanse huisjes wisselen elkaar af langs de Zaan. De Zaanse Schans en het Hembrugterrein zijn mijn favoriete plekken.

Kansen voor
Noord-Holland

Op het gebied van klimaat en energie zie ik veel kansen voor de provincie om een coördinerende rol te spelen. De uitstoot van broeikasgassen moet sneller teruggedrongen worden en daarvoor is samenwerking van veel organisaties nodig. Ook speelt de provincie een belangrijk rol bij het verduurzamen van bedrijventerreinen en gebouwen, en bij het realiseren van de warmtetransitie.

Uitdaagrecht in de energietransitie Een inclusievere energietransitie waarbij inwoners meer kansen krijgen om mee te doen. Wat ik tot nu toe zie is dat er weliswaar een ambitie is om inwoners voor 50% in projecten mee te laten doen, maar het beleid er niet voor is ingericht. Een eerste stap heb ik gezet met het indienen van een motie om het uitdaagrecht te betrekken bij de energietransitie, zodat als bewoners vinden dat ze het beter kunnen ze ook de mogelijkheid krijgen om het uit te voeren
Iedereen doet mee! In het verlengde daarvan ligt het helpen van energiekwetsbare mensen om ook mee te kunnen doen met de energietransitie. Er ligt voor ons een uitdaging om hen zo te betrekken dat ze uit de kwetsbare positie komen zonder hen extra te belasten.
Modern erfgoed behouden Hoe we omgaan met ons toekomstig erfgoed, of zoals ik het noem het lelijke erfgoed. In het verleden zijn we zo slecht met ons erfgoed uit de periode 1965 -1985 omgegaan omdat we het lelijk vonden. Er is nu bijna niets meer van over. Om dezelfde fout te maken met het erfgoed dat gaat ontstaan uit de energietransitie moeten we er nu al over na gaan denken. We staan namelijk aan de vooravond van de grootste omwenteling uit de nabije geschiedenis; de energietransitie. Het fossiele tijdperk komt op dit moment sputterend ten einde en er zal een nieuwe tijd aanbreken zonder fossiele brandstoffen. De infrastructuur daarvoor zal in onbruik gaan raken en zal moeten worden omgezet om of duurzame bronnen te kunnen verwerken, of gesloopt te worden, of bewaard en het liefst herbestemd te worden.

Wat betekent D66 voor jou?

Ik ben de cynicus in een blijmoedige, positieve partij. We houden elkaar in evenwicht. Ik heb D66 nodig om zaken van een positieve kant te kunnen bekijken en D66 heeft mij nodig om de realiteit onder ogen te zien. De prominente rol die mensenrechten innemen staat mij zeer aan bij D66. Als mens met twee culturen heb ik me nooit thuis gevoeld bij alleen de Nederlandse of de Turkse cultuur. Ik was overal een buitenstaander totdat ik lid werd van D66. D66 is een club waar je ideeën belangrijker zijn dan je afkomst. D66 is voor mij mijn thuis.

Station Sloterdijk - Beeld: KanikFotografie