Ontwikkelingen rondom reactor in Petten bieden belangrijke kansen voor regionale economie

De inmiddels zestig jaar oude hoge flux reactor in Petten is aan vervanging toe. De plannen om een nieuwe reactor te realiseren op het NRG / Pallas terrein in Petten krijgen steeds meer vorm. Deze plannen bieden veel kansen voor de regionale economie. De Statenfractie van D66 ging daarom op werkbezoek om zich te laten informeren over de nieuwste ontwikkelingen in Petten.

Wereldleidende
innovatie

De hoge flux reactor in Petten produceert medische isotopen, waarmee hart- en vaatziekten en vormen van kanker kunnen worden behandeld. In Petten doet NRG / Pallas dit op wereldleidende schaal. Het bedrijf is verantwoordelijk voor een substantieel marktaandeel in de Europese en Amerikaanse markt. Zodoende is het belang van innovatie in Petten groot voor de wereldmarkt.

Dat kan niet zonder publieke ondersteuning van het project. Ook de provincie Noord-Holland is een belangrijke partner van het bedrijf. In dat licht liet de fractie van D66 zich informeren over de business case van NRG / Pallas en de toekomstplannen. Bovendien werd bij een rondleiding over het terrein uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen als veiligheid, duurzaamheid en de rol van het terrein in het omliggende Natura2000 gebied.

Grote ambities

Maar de ontwikkelingen op het terrein in Petten gaan veel verder dan de realisatie van een nieuwe reactor. De ambitie op het gebied van innovatie en onderwijs is groot. Men wil aan de hand van de wereldleidende kennis op het terrein toe naar een internationale campus waar innovatie in ‘health’ en ‘energy’ kunnen gedijen.

Die ontwikkeling heeft een grote positieve impact op de regio. Waar NRG / Pallas nu al verantwoordelijk is voor veel werkgelegenheid in de regio, zal dit aandeel met de realisatie van een internationale hub groeien. Tevens kan de campus een belangrijke rol spelen in het regionale onderwijs, waar zowel aandacht is voor WO, HBO en MBO.

Regionale
voortrekkersrol

D66 Noord-Holland is positief over de plannen voor een internationale hub en hoogwaardige kennisinfrastructuur in Petten. Woordvoerder economie Linde Gonggrijp benadrukt: ‘Het terrein groeit naar een internationale hub waarbij innovatie, onderwijs en werkgelegenheid centraal staan. Daarmee kan Petten een voortrekkersrol gaan spelen in de regionale economie in de Noordkop van Noord-Holland’.