Arja Kapitein

Arja Kapitein - Beeld: ConnyvS

Over Arja

  • 62 jaar
  • Schagen
  • Wognum
  • Zij/haar

Arja is sinds 2019 Statenlid en woordvoerder landbouw & visserij (tot 1-10-22), grondbeleid, dierenwelzijn, financiën en bestuur. Daarnaast is zij lid van de werkgroep burgerparticipatie en lid van de rekeningencommissie. Arja is weer kandidaat voor Provinciale Staten omdat het werk nog lang niet af is.

Arja is opgegroeid in Westfriesland en woont in Wognum. Opgeleid als levensmiddelentechnoloog in Wageningen, ervaring opgedaan in bedrijfsleven en overheid, is ze nu zelfstandig adviseur voor transitie en verandertrajecten.

Mijn visie voor
Noord-Holland

Voor Westfriesland is het van groot belang dat haar belangen ook bij het middenbestuur van Nederland meegenomen worden in de besluitvorming. Andersom, het is voor de provincie van belang dat haar besluiten ook in Westfriesland draagvlak krijgen.
Daarnaast vind ik van wezenlijk belang dat onze besluitvormingsprocessen democratisch verlopen en dat de burgers zoveel mogelijk hierin kunnen participeren.