Groenboeren inspireren

Op 14 november is het “Groenboerenplan – Toekomstperspectief voor boeren” door Bregje Hamelynck van de Federatie van Agro-ecologische Boeren aangeboden aan gedeputeerde Ilse Zaal en aan de  Provinciale Staten.

In het Groenboerenplan geven toekomstgerichte boeren een nieuw perspectief voor boeren en tuinders. Deze groene boeren hebben zich verenigd in diverse organisaties die samenwerken voor een gezonde toekomst mét verdienmodel: Biohuis, Caring Farmers, de Federatie van Agro-ecologische Boeren en de Herenboeren Nederland. In juli werd dit plan al aangeboden aan de Minister en D66 vindt het heel terecht dat deze boeren nu ook in Haarlem aan de bel trekken op de dag van de algemene beschouwingen.

Voedselvisie

Met de Noord-Hollandse Voedselvisie  en het programma Boer en Business in balans  werkt de Provincie Noord-Holland aan een duurzaam voedselsysteem. “Met de voedselvisie wil Noord-Holland veel, maar vooral ook boeren perspectief bieden”, aldus D66 gedeputeerde Ilse Zaal. De provincie streeft naar een schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Dat betekent: gezonde verdienmodellen voor ondernemers, maar ook doen wat goed is voor ons als mens en dier, het klimaat, bodem, water en biodiversiteit.

Samen met
de boeren

In de algemene beschouwingen van fractievoorzitter Amélie Strens is duurzame landbouw ook dit jaar weer een belangrijk onderdeel: “In het Nationaal Strategisch plan (NSP) zit veel potentie voor boeren voor een groene ontwikkeling van de landbouw. De boer kan dat niet alleen. Een betrouwbaar bestuur dat duidelijk is over wat wel en niet kan is nodig om de transitie te bewerkstelligen.” Het groenboerenplan is als inspiratie gebruikt voor het verkiezingsprogramma van D66 voor de komende provinciale verkiezingen #PS2023.