Veenbehoud tegen bodemdaling geeft nieuwe kansen

Op 19 mei werd het Innovatie Programma Veen na 5 jaar afgesloten met een symposium in Nauerna, vlakbij het natte teelt proefveld in het Zuiderveen. Het doel was om onderzoek te doen naar natte teelt en natte veehouderij waarbij bodemdaling gestopt wordt en CO2 vastgelegd. Ook het verbeteren van het landbouw-economisch perspectief in veenweidegebied hoorde daarbij.

Innoveren en toch samenwerken

De provincie werkte in dit innovatie project samen met boeren van de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken, Landschap Noord-Holland en het Waterschap. Er is ook gekeken naar ervaringen in Duitsland. Een belangrijk leerpunt is echter, dat hoe meer je weet, des te beter besef je wat je niet weet.

Er is zeker reductie in bodemdaling behaald, maar nog geen 90% en er zijn grote verschillen per plek en maatregelen. Deelnemers zijn het eens dat het belangrijk is op verder te gaan met het onderzoeksprogramma over duurzaam landgebruik en verdienmodel voor boeren (ecosysteem diensten) Dat gebeurt ook in landelijk verband  (VIP-NL). Deelnemers willen nu doorpakken met de maatregelen tegen bodemdaling.

Er is een korte film gemaakt die alle resultaten helder samenvat.

Nieuwe kansen voor
natte teelt

Statenlid Arja Kapitein was erbij en ziet zeker brood in het omschakelen naar natte teelten: “Van Lisdodde kunnen nieuwe bouwproducten en bioplastics gemaakt worden. In een pilot van de Burkmeer blijkt de opbrengst zelfs hoger dan verwacht. Hiermee is Lisdodde een potentieel zeer interessant alternatief. Voorwaarde is wel dat de bodem voldoende voedselrijk is voor Lisdodde. Voor boeren is het  een grote overgang om van veeteelt over te schakelen naar gewasteelt. Zij moeten wellicht nog even wennen aan het idee. Mais is een aantal jaren ook schoorvoetend geprobeerd en nu algemeen geaccepteerd. Het nieuwe loket voor veenweideboeren trekt hopelijk veel boeren over de streep.”

Toekomstmuziek

D66 hoopt dat er over 5 jaar een keten is voor natte-teelt producten, genoeg schoon water is voor maatregelen tegen bodemdaling. Ook zijn er dan nog legio extensieve veehouderijen op goed gedraineerde, niet meer zakkende veengrond.

Meer informatie op de IPV-website.