Protesterende boeren bezoeken Provinciehuis, D66 gaat in gesprek

Voorafgaand de Provinciale Statenvergadering hebben boeren het Provinciehuis van Noord-Holland bezocht. De actie vond plaats in de context van de landelijke protesten die voor maandag 4 juli waren aangekondigd. De boeren werden op het Provinciehuis hartelijk ontvangen met koffie en koek. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerden Esther Rommel en Ilse Zaal verwelkomden de boeren.

In gesprek

Ook de fractie van D66 Noord-Holland ging in gesprek met de boeren. Fractievoorzitter Amélie Strens, tevens woordvoerder Natuur en Stikstof, en landbouwwoordvoerder Arja Kapitein gingen in gesprek met de boeren. Strens vertelt daarover: ‘’De gepresenteerde stikstofplannen geven ook in Noord-Holland veel onzekerheid. De boeren hebben veel vragen over hun toekomst. D66 wil die zoektocht naar duidelijkheid samen doen: Wij vinden het ontzettend belangrijk om in gesprek te blijven’’.

Stikstofdebat

Aansluitend vond tijdens de Provinciale Statenvergadering een actualiteitendebat plaats over de Noord-Hollandse aanpak van de stikstofcrisis. De boeren hebben dit debat gevolgd vanuit de tuin van het Provinciehuis, waar speciaal voor de gelegenheid schermen waren geplaatst.

D66 heeft in het debat wederom benadrukt dat er snel duidelijkheid in Noord-Holland moet komen om aan de slag te kunnen met de stikstofcrisis. De Provincie Noord-Holland heeft zelfstandig al doelen vastgesteld voor de gebiedsprocessen, maar onduidelijk is ofwel deze doelen overal voldoende zijn om ook de landelijke doelen te behalen.

Het doel staat:
Aan de slag

Fractievoorzitter Strens benadrukte het belang van snelle duidelijkheid binnen deze landelijk gestelde doelen: ‘’Laat ik heel helder zijn, het doel om de natuur te redden, onze Europese verplichtingen na te komen en te zorgen dat onze Noord-Hollandse N2000 gebieden weer voldoen staat wat D66 betreft niet ter discussie. De wijze waarop we dit – met een bijdrage van alle sectoren – kunnen bereiken is wat ons betreft wel waar het gesprek over moet gaan’’.

D66 pleit er daarbij voor om boeren in de transitie naar natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw worden gesteund in de gebiedsprocessen. Samen met GroenLinks werd daarom een motie ingediend met die strekking. Provinciale Staten stemt daarover volgende week.

Startpunt
wederzijds respect

D66 blijft gedurende dit proces in gesprek gaan met álle belanghebbers in de landbouwtransitie. Fractievoorzitter Strens eindigde haar bijdrage daarom wel met een oproep: ‘’Ik schrik echt van de reacties en de acties van sommige mensen de afgelopen dagen. Intimidatie en bedreigingen van politici zijn wat D66 betreft echt onacceptabel. Ik hoop oprecht dat wij hier in Noord-Holland met elkaar, ook zoals we hier het debat voeren, respectvol blijven en de emoties niet opruien, maar juist laten bedaren. Samen tot oplossingen komen is de enige route naar een duurzame toekomst’’.