Een haalbare planning voor plan “Groen Staal”

Op 19 september hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland met brede steun een motie aangenomen om het plan “groen staal” hard te maken. Partijen willen dat er heldere afspraken komen met alle partijen over de deadline en het halen van tussentijdse mijlpalen. De leefbaarheid in de IJmond moet zo snel mogelijk verbeteren en er moet zicht komen op de sluiting van de meest vervuilende fabrieksonderdelen.

Groen Staal is een plan voor het klimaat, een schonere IJmond en werkgelegenheid. De motie roept op om duidelijkheid te geven over de effecten van het Groene Staalplan op de gezondheid en de leefomgeving. Voordat er definitieve stappen worden gezet, is het belangrijk om te weten hoe en in welke mate groene staal de gezondheid en de leefomgeving verbetert.

Klimaatakkoord

Voor een gezonde leefomgeving en een duurzame toekomst van de staalindustrie is gekozen voor een transitie naar waterstof. Nu wordt de productie nog met aardgas aangedreven. Tata neemt een evenredig deel in de realisatie van het Klimaatakkoord op zich en zal 5 megaton CO2 minder uitstorten op jaarbasis met behoud van de werkgelegenheid. Daarnaast wordt de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen en geuroverlast substantieel beperkt.

D66-Statenlid Linde Gonggrijp: “Wij willen hiervoor een helder tijdspad zien. Daarin worden alle te nemen stappen duidelijk aangegeven om vóór 2030 Groen Staal te produceren. Daardoor komen de definitieve sluiting van de meest vervuilende kooks- en gasfabriek en hoogoven in zicht, en kan daarvoor een datum gesteld worden.” Voorkomen moet worden dat het verlenen van vergunningen voor de nieuwe DRI-technologie het proces gaan vertragen. Er zijn veel partijen bij betrokken: Tata Steel, overig bedrijfsleven, gemeenten, provincie en rijksoverheid, die zich allemaal nog moeten committeren (ontwerp, vergunning, financiering en uitvoering).

Provinciale motie

De partijen geven opdracht aan het college om de route naar Groen Staal te preciseren en met alle partijen vast te leggen. Ook willen de partijen weten hoe en in welke mate groene staal de gezondheid en de leefomgeving verbetert. Daarnaast willen Provinciale Staten dat de Kooks- en gasfabriek 2 zo spoedig mogelijk gesloten wordt.
Het voorstel is ingediend door VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CU, PvdD en CDA, en is gesteund door JA21, SP, 50PLUS/PvdO, DENK en LiberaalNH. Het voorstel is aangenomen.