Veiligheid van provinciale wegen kan en moet beter!

Regelmatig wordt er in Provinciale Staten gesproken over de veiligheid van de provinciale wegen. Een zeer ernstig ongeluk op de N203 tussen Uitgeest en Limmen is de trieste aanleiding voor Statenlid Marcel Steeman om daar ook nu weer vragen over te stellen aan het college. Hij vraagt het college om concrete acties.

De veiligheid van dit weggedeelte van de N203 is al meermalen onderwerp van debat geweest in de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid. Het fietspad bij deze weg is een zeer drukke schoolfietsroute voor 3 middelbare scholen. De opvatting dat de veiligheid op en langs deze weg beter kan, wordt steeds statenbreed gedeeld.

Omdat de D66 fractie op dit moment geen concreet beeld heeft wanneer de veiligheid van deze weg wordt verbeterd, heeft Steeman in de commissievergadering van 12 september vragen gesteld. Hij heeft het college gevraagd om hier nu echt snel wat aan te doen.

De reconstructie van de N203 staat op de agenda, maar wanneer? Het antwoord van het college is, dat dit wordt gecombineerd met gepland groot onderhoud in 2028. Dat duurt dus nog even. Echter, al volgend jaar wordt begonnen met de planstudie. Vertrekpunt is dat alle mogelijke oplossingen voor verkeersveiligheid mogelijk zijn, en in het bijzonder het vergroten van de afstand van dit drukke fietspad tot de autorijstrook.

D66 heeft al meermaals gevraagd om een snelheidsverlaging voor auto’s van 80 naar 60 km/uur, ook voor deze N-weg. Het college antwoordt dat er geen snelheidsverlaging op korte termijn zal plaatsvinden, maar dit wordt wel meegenomen in de planstudie voor de reconstructie. De snelheidscontroles worden op korte termijn wel geïntensiveerd.

Nu meteen
maatregelen

Ook neemt de provincie op korte termijn een aantal maatregelen:

1. Er komt kantmarkering op het fietspad.
2. Er wordt begin volgend jaar een haag tussen de rijbaan en het fietspad geplaatst als optische, fysieke scheiding
3. Er komt een inhaalverbod op de autoweg en ribbels om dat te accentueren.

D66 is blij dat de Provincie direct in actie komt. Ook is Steeman blij met de toezeggingen om de veiligheid van fietsers in de toekomst te verbeteren. Steeman: “Fysieke scheiding van langzamer en snelverkeer, maar ook langzamer rijden in het algemeen zou de norm moeten zijn voor alle provinciale wegen.”