Statenlid Mülder pleit in maidenspeech voor lef, creativiteit en visie

De behandeling van de Omgevingsverordening is één van de belangrijkste besluiten die Provinciale Staten neemt. Voor statenlid Sijmen Mülder had de behandeling van het agendapunt een extra belangrijke lading: Hij mocht in de vergadering maidenspeech voordragen. In de speech ging Mülder in op de impact van de wooncrisis, het belang van het betrekken van jongeren in Provinciale besluitvorming en de noodzaak van een lange-termijn visie op ruimtelijke ordening.

Slepende crisis

Mülder begon zijn maidenspeech met een korte voordracht uit een artikel van het NRC, met als titel: ‘’Nederland bouwt onmiskenbaar veel te weinig woningen”. Een kop die sterk lijkt op recente nieuwsberichten omtrent de wooncrisis. Echter, het artikel stamt uit 2003. Mülder benadrukte de noodzaak om in actie te komen tegen het slepende probleem: ‘’Ik vraag ook in het laatste jaar van ons termijn nog om lef, creativiteit en visie bij het aanpakken van de woningnood’.

D66 tevreden
met OV2022

In de behandeling van de Omgevingsverordening 2022 benadrukte Mülder namens D66 het belang van de verankering van de Voedselvisie in de Verordening. Bovendien is D66 tevreden met de bescherming van NNN-gebieden, waarbij Mülder benadrukte dat de Noord-Hollandse inwoner in de toekomst scherpe keuzes verwacht over bijvoorbeeld landbouwactiviteiten in NNN-gebied. D66 pleit dan ook voor duidelijke keuzes op dit gebied.