Verkeersveiligheid op de Zeeweg in Overveen moet snel beter

Er gebeuren relatief veel ongelukken op de provinciale weg N200, de Zeeweg in Overveen. De Provincie en de gemeente Bloemendaal werken samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de weg in voorbereiding op het groot onderhoud in 2028. Provinciale Staten ontvingen daarover een brief van Gedeputeerde Staten.

D66 vindt dat het veel te lang duurt als er pas in 2028 maatregelen getroffen worden en heeft dit onderwerp daarom geagendeerd voor de commissie Mobiliteit & Bereikbaarheid. Daar werd het op 29 september 2022 besproken.

D66-woordvoerder Marcel Steeman: “Elke keer hebben we het weer over onveiligheid op een N-weg naar aanleiding van een ernstig ongeval. De Zeeweg in Overveen is onveilig. Dat is geen mening van D66 maar een vaststaand feit. Gemeente en Provincie steken niet voor niets hun nek uit om te onderzoeken hoe deze provinciale weg veiliger gemaakt kan worden. Maar het duurt ons te lang voordat er maatregelen genomen worden.”

Duurzaam
veilig?

Enkele kleinere maatregelen zijn genomen maar maken de weg niet slachtoffervrij. Dit is wel de ambitie van de richtlijn DV3 “Duurzaam veilig”. D66 plaatst vraagtekens bij het kwalificeren van deze weg als een stroomweg/gebiedsontsluitingsweg. Dit houdt de maximum snelheid op 80km per uur met 2 rijstroken in elke richting.

Steeman: “Als de meest onveilige, meest risicovolle wijze van verplaatsen de auto is en die auto met 80km/u over een bochtige weg door natuurgebied, door leefgebied van herten, mag rijden is er wat D66 betreft een simpele en snel uitvoerbare oplossing voor een groot deel van het veiligheidsprobleem: Maak de maximaal toegestane snelheid op de N200 60km/u overal. Verminder het aantal rijstroken en richt de weg (visueel) dusdanig in dat deze niet uitnodigt voor harder rijden en de snelheid handhaafbaar wordt. “Duurzaam veilig” inrichten is geen excuus. Het is een richtlijn en geen keurslijf.”

Aanwijsbare voordelen van
langzamer rijden

  • Minder risico op ongelukken met ernstige gevolgen, zoals het door de berm schieten.
  • Veel meer reactietijd bij overstekend wild en minder ernstige gevolgen bij een wildaanrijding.
  • Betere doorstroming door langzamer rijden.
  • Minder uitstoot in kwetsbaar natuurgebied. Minder stikstof, minder fijnstof.
  • Minder geluid in het stiltegebied.
  • In beide richtingen een complete rijstrook beschikbaar voor kustvervoer en calamiteiten-diensten op drukke dagen.

Toezegging voor
versneld onderzoek

De gedeputeerde heeft daarop toegezegd versneld te onderzoeken wat er nodig is om de snelheid op de Zeeweg (N200) van Overveen naar Bloemendaal aan Zee en Zandvoort te verlagen van 80 naar 60 km/uur. En of die maatregelen eerder dan het geplande groot onderhoud in 2028 kunnen worden uitgevoerd. Ook het effect van deze maatregelen op de omgeving wordt eerst in beeld gebracht.

Steeman: “Door het stellen van vragen eerder over de veiligheid op de N03 heeft D66 direct bereikt dat er een begin gemaakt is met de uitvoering van kleine maatregelen om de weg tussen Castricum en Uitgeest veiliger te maken. Dat is in dat geval ook vooruitlopend op groot onderhoud, waarbij door onze inbreng een snelheidsverlaging wordt overwogen.”

Voor de N200 hoopt D66 ook op snelle maatregelen. We streven niet alleen naar betere verkeersveiligheid, maar verwachten ook een positief effect van de verminderde uitstoot op het Natura 2000 natuurgebied.

Update
14 oktober

In vervolg op het persbericht van 30 september bericht het college het volgende aan PS:

In de commissie M&B van 29 september heeft gedeputeerde Olthof een toezegging gedaan om binnen 3 weken een planning af te geven voor het uitvoeren van een Quick scan (als naar voren te halen onderdeel van de in 2023 te starten trajectstudie) naar het verlagen van de snelheid op de Zeeweg van 80 naar 60 km/uur. Gelet op inzicht in onder meer gevraagde netwerkwerkeffecten en afstemming met regio gemeenten vraagt een Quick scan een goede voorbereiding. Het opstellen van een gedegen plan van aanpak lukt niet binnen enkele weken; we zijn hier al wel druk mee aan de slag. Gedeputeerde Olthof informeert u in de komende commissievergadering M&B van 31 oktober mondeling over de voortgang.