Provincie kan harder trekken aan woningbouw, want plannen zijn er wel

Door de provinciale commissie ruimte is op 12 februari de monitor woningbouw besproken, vergezeld van een brief van het college. Woordvoerder Laurien Berkvens van D66 vindt dat de provincie meer moet doen om het woningtekort te bestrijden.

Woningbouw monitor

De monitor woningbouw wordt jaarlijks uitgevoerd en bevat cijfers over de woningbouwproductie, de plancapaciteit en de woningbehoefte in Noord-Holland.
 
De cijfers laten zien dat, ondanks groei van de woningvoorraad in 2022, het woningtekort gaat toenemen. Het aantal nieuwe bouwvergunningen blijft namelijk achter. Het is voor D66 een grote zorg dat de druk op de woningmarkt hoog blijft.
Berkvens: “Een fatsoenlijke woning is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het vormt de basis voor werk en sociale activiteiten.” 

Commissie Ruimte - Beeld: ConnyvS

Genoeg ruimte voor binnenstedelijk bouwen

De ruimte in onze provincie om te bouwen lijkt – anders dan vaak gedacht – niet het probleem. De monitor laat meer dan voldoende plancapaciteit zien om alle bouwbehoefte in te vullen. Er is een ruime marge. D66 bevraagt het college of dit klopt en of hoe deze plannen snel kunnen bijdragen aan meer woningbouwproductie. Zijn alle bouwplannen meegenomen? Wordt er binnen de woondeals aan getrokken?

Berkvens: In de brief staan geen concrete stappen van het college? Wat gaat het college nu echt doen om dit vlot te trekken?”

De provincie kan meer doen!

Op een aantal belangrijke zaken die de woningbouw beïnvloeden heeft de provincie natuurlijk weinig invloed: de hypotheekrente, de kosten van bouwmaterialen, de inflatie.
Bij andere zaken kan de provincie wel een grote rol spelen. Zoals infrastructuur en bereikbaarheid, capaciteit van ambtenaren, eindelijk werken aan een echte oplossing voor stikstof, ruimte maken voor energie-infrastructuur en samenwerking tussen gemeenten. En ook kan betaalbaarheid sterker verankerd worden in de woondeals.
 
Het college gaat terugkomen op hoe hard de plancapaciteit is en hoe de provincie ervoor kan zorgen dat er geen plannen afvallen. Gemeenten met te weinig ambtelijke capaciteit moeten zeker ondersteund worden door de provincie. D66 heeft hier toezeggingen op gekregen. 
 
Opmerkelijk is ook dat duidelijk werd dat er veel licht zit in de coalitie tussen het GroenLinks standpunt over niet bouwen in het groen en het “straatje erbij” van de VVD. D66 is van mening dat het straatje erbij vooral kleine projecten zijn, die geen echte zoden aan de dijk gaan zetten om het woningtekort op te lossen.

Video fragment interruptie

Commissie Ruimte - Beeld: ConnyvS