Dit is ons verkiezings-programma

Beeld: D66 Nijmegen

Nijmegen, stad van kansen

Nijmegen is een zeer gewilde plek om te wonen, te studeren, te werken en te recreëren. Daar zijn we trots op. Daarnaast hebben we torenhoge ambities met onze stad.

We zien vier belangrijke opgaven voor de komende jaren:

  • Gelijke kansen voor alle Nijmegenaren. Daarvoor moeten we het beste onderwijs, voor iedereen ruime kansen op een baan en een stad waar iedereen gezond oud kan worden.
  • Bouwen aan een duurzame, gezonde, levendige en veilige stad. Daarvoor moeten we héél véél bijbouwen, Nijmegen energieneutraal in 2045 en durven te investeren in kunst en cultuur.
  • Nijmegen als innovatieve en goed bereikbare stad. Daarvoor moeten we durven te investeren in innovatie, samen met ondernemers meer banen creeren en groots denken om Nijmegen beter bereikbaar te maken.
  • Een vitale democratie, waarin verstandig met geld wordt omgaan. Daarvoor moet de gemeente beter samenwerken met inwoners, een menselijk maat hanteren bij dienstverlening en bij het aanpakken van problemen over de gemeentegrenzen heenkijken.

Torenhoge ambities vragen om (soms gedurfde) lange termijnplannen. Maar niet alleen plannen, juist ook concrete acties. In voorliggend verkiezingsprogramma leest u niet alleen wat onze stip op de horizon is, maar juist ook wat we de komende vier jaar willen realiseren.