De Nieuwkoopse wooncrisis vraagt om echte oplossingen

De woningbehoefte in Nieuwkoop groeit, maar de woningmarkt zit op slot. D66 Nieuwkoop meent dat de oplossingen die lokaal worden uitgedacht tekortschieten. D66 bepleit bouw van de juiste woningen, solidariteit op de huurmarkt en schrappen van strafbepalingen voor starters.

Wat je bouwt doet ertoe

De stijgende vraag naar woningen heeft onder andere te maken met het groeiende aantal een- en tweepersoonshuishoudens. Onder ouderen, jongeren en starters neemt het aantal alleenstaanden toe. In de gemeenteraad wordt vaak gesproken over het bouwen van traditionele rijwoningen, vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen, ook-wel eengezinswoningen genoemd. Deze woningen worden vaak gebouwd in de hoop de vergrijzing in dorpen af te remmen. D66 Nieuwkoop waarschuwt dat dit de mismatch tussen vraag en aanbod alleen maar groter maakt. Raadslid Annette Pietersen stelt dat “onze gemeente veel eengezinswoningen heeft en in vergelijking met andere gemeenten heel weinig appartementen. Als we ouderen en jongeren écht een betere kans willen geven op een woning, dan moeten we snel meer appartementen gaan bouwen”.

“Als we ouderen en jongeren écht een betere kans willen geven op een woning, dan moeten we snel meer appartementen gaan bouwen”

Kandidaat-raadslid Annette Pietersen (#2)

Betalen naar draagkracht

In onze gemeente zijn er ouderen met een lage huur, doordat zij al lang in hun huidige woning wonen en uitgezonderd waren van inkomensafhankelijke huurverhogingen Op D66 Nieuwkoop na pleiten alle Nieuwkoopse politieke partijen voor het behoud van lage huur bij verhuizing. Als reden geven zij dat inwoners op deze manier ‘gemotiveerd worden te verhuizen’ naar een passende woning. Wat daarbij over het hoofd wordt gezien is dat de jonge buur, dat in de vrijkomende woning trekt, wél de hoofdprijs moet betalen. Voor deze inwoners betekent dat al snel enkele honderden euro’s per maand meer. “Dit betekent dat een jongere of een jong gezin met een lager inkomen de sponsor is van de lage huur van een iemand met een hoger inkomen”, vertelt Annette Pietersen. In deze tijd waarin jongeren een generatie in de knel zijn, vindt D66 Nieuwkoop dit niet goed uit te leggen. Wat de partij betreft blijft solidariteit het leidende principe en moeten de sterkste schouder de zwaarste lasten dragen.

Starters uit de klem

Vorig jaar heeft een meerderheid van Samen Beter Nieuwkoop, VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-CU het voor starters strafbaar gemaakt om nieuwe starterswoningen binnen 5 jaar met winst te verkopen. Wanneer je als starter je huis tóch met winst verkoopt, dan eist de gemeente een boete van duizenden euro’s of drie maanden opsluiting. D66 kandidaat Marcel Touw stelt dat “het afdwingen van een maximale verkoopprijs een kunstgreep is, een schijnoplossing, die bovendien niet effectief is. Als de starters hun woning niet mogen verkopen voor een eerlijke prijs, dan kunnen zij niet doorstromen. Het eisen van een gevangenisstraf tegen eigen inwoners is daarnaast gemeente onwaardig. Dit moet van tafel”. Het is volgens de partij tijd voor nieuwe woonvormen en er moet ruimte zijn voor initiatief vanuit inwoners.

“Het eisen van een gevangenisstraf tegen eigen inwoners is gemeente onwaardig”

Kandidaat-raadslid Marcel Touw (#3)