#2 Annette Pietersen uit Nieuwkoop

Annette Pietersen - Beeld: D66 Nieuwkoop

Annette is geboren in Noorden, maar woont al 30 jaar in Nieuwkoop. Ze heeft samen met haar partner René vier kinderen tussen de 19 en 26 jaar en twee jonge honden (Vizsla’s). 
 
Annette heeft brede ervaring in de gezondheidszorg. Ze werkte onder andere als ergotherapeut in het LUMC en bij Ipse de Bruggen en was programmamanager van landelijke innovatieprogramma’s in de zorg. Sinds 2020 werkt ze bij het ministerie van VWS, waar ze zich bezighoudt met de toekomst van de zorg voor ouderen en versterking van de eerstelijnszorg. 
 
Wethouder in Nieuwkoop was ze tussen 2014 – 2018. Sinds 2018 zit ze voor D66 Nieuwkoop in de gemeenteraad.

  • 55 jaar
  • Noorden
  • Nieuwkoop
  • Zij/haar

Waarom ben je lid van D66?
“Ik ben lid geworden in de tijd dat Geert Wilders opkwam en Alexander Pechtold hem als enige een stevig weerwoord gaf. Op dit moment ben ik heel blij met het groene profiel van D66 en met het lef van onze Tweede Kamerleden om een eerlijk verhaal te vertellen, ook als dat politiek moeilijk is.”

Hoe kijk jij verder dan morgen?
“Ik maak me zorgen over de gevolgen die de klimaatcrisis gaat hebben voor jonge mensen. Als wij niet snel genoeg doen, dan betaalt de volgende generatie daarvoor een hoge rekening. Niet alleen figuurlijk, ook letterlijk. Ik probeer daarom actie te ondernemen in de politiek, maar ook privé onder het motto ‘practice wat you preach’. We zowel op ons huis als op onze schuur zonnepanelen: 62 in totaal. We hebben daarmee voldoende elektriciteit voor ons huis en ons vervoer. We rijden al een aantal jaar een elektrische auto (gewoon een tweedehandsje voor mij) en motor en varen ook alleen maar elektrisch of met peddels. Onze tuin wordt steeds groener en komend jaar ga ik ook de hoeveelheid  verpakkingsmateriaal om onze boodschappen aanpakken.”

Waar ben je trots op wat je hebt bereikt in de politiek?
“Nou, ik heb wel een paar highlights. Ik begin met de bouw van de Integrale Kindcentra. Dat dat zo voorspoedig gaat ,is echt het succes van een goed doordacht strategisch plan dat ik in mijn wethoudersperiode door de gemeenteraad heb geloodst. Ook de woonvisie uit 2016 staat nog steeds als een huis. De woonvisie bewijst bovendien dat een gemeentelijke visie ook best dun en goed leesbaar kan zijn. Ik ben er trots op dat we in Nieuwkoop in 2017 al besloten hebben om alleen nog maar gasloze wijken te ontwikkelen en ook dat we toen versneld een stuk of 90 sociale huurwoningen hebben toegevoegd. Ik heb ook veel plezier beleefd aan de samenwerking met WSN bij het ombouwen van Aar en Amstel naar zelfstandige appartementen voor ouderen.

Het debat in de raad over het hijsen van de regenboogvlag om LHBTI’ers op in onze gemeente af en toe een hart onder de riem te steken werd onverwacht pijnlijk, maar we wisten een nipte meerderheid te halen en het college is er, ook door de inzet van Jop, steeds actiever mee aan de slag. Op dit moment ben ik blij en trots dat we hard groeien in en dat we zoveel jongeren op de lijst hebben staan.” 

Met welke thema’s ga jij je komende jaren bezighouden?
“Klimaat en natuur, mooie dorpen en natuurlijk gezondheid . En om al deze redenen is vind ik het dossier Schiphol heel belangrijk.”
 
Wat zou je graag nog willen bereiken?
“Haha, tijd voor hobby’s. Maar zonder grappen: ik zou heel graag willen dat nog veel meer Nieuwkopers supertrots zijn dat wij tussen prachtige Natura2000 gebieden wonen. De natuurlijke rijkdom om ons heen wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd, maar daar moeten we met elkaar echt goed voor blijven zorgen.
 
Verder hoop ik dat we er als D66 in slagen om het debat in de raad over de energietransitie te kantelen. Vanuit de lokale partijen wordt daar vooral zorgelijk over gesproken, maar nieuwe en schone energie biedt vooral ook nieuwe kansen en die boot moeten inwoners en ondernemers in onze gemeente niet missen. Een duurzaam huis is super comfortabel om in te wonen, een elektrische auto is heel comfortabel om in te rijden en als we het slim aanpakken maken we dat voor iedereen bereikbaar.”

Mijn derde speerpunt is kansengelijkheid: ik wil goed onderwijs voor alle kinderen en een einde aan alle vormen van discriminatie in onze gemeente.”