Illegale kap Timmerholt

Beeld: D66-Midden-Drenthe

De fractie van D66 Midden-Drenthe was 6 september 2021 op bezoek bij vakantiepark het Timmerholt om met eigen ogen nog eens te aanschouwen welk aanzienlijk bosperceel er zonder vergunning was gekapt. Enige recreatie huiseigenaren die ons hebben benaderd zijn met name erg verbouwereerd dat na deze illegale kap door de gemeente gewoon een bouwvergunning is verstrekt voor een opslagloods op die locatie.
De fractie van D66 heeft grote moeite met de gang van zaken, omdat het zo lijkt dat dergelijke zaken in de gemeente Midden-Drenthe lonen. Dit kan wat ons betreft echt niet de bedoeling zijn.
Dit zullen we nog eens aan de orde stellen tijdens het debat over het handhavingsbeleid.