Vrij van zorgen over zorg

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock


Een vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang.

Wij willen:
• Brede evaluatie van de Coronapandemie afhandeling binnen onze gemeente met positieve aanpassingen in beleid voor de toekomst.
• Meer bekendheid en toegankelijkheid van de Hubtaxi.
• Dat de gemeente zich actief inzet om specialistische en kwalitatief hoogwaardige
zorg in onze gemeente en provincie te behouden.
• Dat sport en bewegen voor iedereen bereikbaar moet zijn, en dat de gemeente investeert in zowel sport voor jeugd, als beweging voor ouderen

De Corona-crisis vraagt veel van ons allemaal. Van ouderen, tot jonge gezinnen met kinderen en jongeren. Er is niet één groep te benoemen die in zijn welzijn geen hinder heeft ondervonden.
D66 is van mening dat de gemeente hier serieus aandacht voor moet hebben. Nu al wordt geconstateerd dat er een grote groep jeugd is die psychische klachten ondervindt door de situatie. Door Corona, waarin ook de sociale teams minder makkelijk over de vloer konden komen, dreigen dergelijke problemen zich buiten het zicht van de zorgverleners en ondersteuners te raken. Hier dient proactief op geacteerd te worden.

D66 vindt het belangrijk dat iedereen makkelijk en goede toegang heeft tot de zorg die nodig is. Vanwege het grote oppervlak van de gemeente en soms grote(re) afstanden tot huisarts, zorginstellingen, ziekenhuis maar ook gemeentehuis is een goed openbaar vervoer erg belangrijk. Toch zien wij dat sommige verbindingen tussen dorpen onderling, of met de stad moeizaam zijn.

Hiervoor is er een oplossing vanuit de provincie Groningen in de vorm van de Hubtaxi. Deze kan tegen Openbaar Vervoer tarieven voor veel inwoners van grote betekenis zijn.
Het mogelijke verdwijnen van specialistische zorg uit onze regio, zoals de kinderhartchirurgie van het UMCG, is voor D66 aanleiding om het gemeentebestuur zich actief te laten inzetten voor van specialistische en kwalitatief hoogwaardige zorg in onze gemeente en provincie.

Voldoende sporten en bewegen draagt bij aan het welzijn van iedereen. Sport maakt in meerdere opzichten weerbaar en draagt bij aan een gezonde en vitale bevolking. Sport is ook een prachtig verbindend en inspirerend element in onze gemeente. Investeren in sport en bewegen is een investering in onze gemeenschap. Daarom wil D66 de komende jaren nog meer mensen in beweging krijgen op de manier die bij hen past. Dat kan via sportverenigingen of door samen te werken met sportbedrijven, zoals fitnesscentra en zelfstandige trainers. Ook kan de gemeente meedoen aan het faciliteren van sporten die mensen zelf organiseren.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.