Vrije kunst, cultuur en media

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

Men noemt cultuur wel eens het smeermiddel van de maatschappij. Cultuur verrijkt, verlicht en doorbreekt het dagelijks bestaan.
Cultureel erfgoed laat ons de geschiedenis zien. In Midden-Groningen staan prachtige panden als borgen, boerderijen of molens. Ook beschermde dorpsgezichten als bijvoorbeeld Kielwindeweer zijn belangrijk.

Cultuur in de vorm van theater vinden we in Het Kielzog, maar ook kleinschalige theaters als bijvoorbeeld Erf en Weide in Woudbloem of een festival als Art Carnivale hebben zeker een rol. De bibliotheek kan een katalysator zijn voor nieuwe initiatieven, samen met gemeente en onderwijs. Het GRN innovatie festival is daar een voorbeeld van. Exposities blijven mogelijk in gemeentelijke panden.

Voor D66 geldt dat goed cultureel beleid staat voor: zorgen voor cultureel erfgoed tot en met ondersteunen van culturele initiatieven. De positieve uitstraling die uitgaat vanuit (lokale) cultuur mag niet worden onderschat.

Kinderen leren door kunst en cultuur, betekenis te geven aan de wereld om hen heen en ontdekken hun plek in de wereld. Het maakt ze creatiever, slimmer en het heeft positieve effecten op hun leerprestaties. In overleg met het basisonderwijs moet de mogelijkheid van regulier muziekonderwijs worden onderzocht. D66 hecht veel waarde aan om voor ieder kind in de gemeente muziekonderwijs en cultuureducatie mogelijk te maken.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Wat wil D66?
• Behoud van bestaande lokale culturele activiteiten.
• Zorg voor het in stand houden van cultureel erfgoed.
• Verbreding van muziek- en cultuureducatie voor kinderen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.