Vrij om overal jezelf te zijn

Rob Jetten - D66 vaart met de Jonge Democraten op een boot mee in de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam. Beeld: Jeroen Mooijman


In Midden-Groningen is iedereen gelijkwaardig en moet iedereen zich thuis kunnen voelen. Discriminatie tast deze gastvrijheid aan, maar komt helaas hier nog steeds voor. Er is daarom meer nodig dan het Meldpunt Discriminatie. Laat de gemeente het goede voorbeeld geven als het gaat om diversiteit. D66 vindt het ook belangrijk dat inwoners zich kunnen uitspreken.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Wat wil D66 in Midden-Groningen?

• Breng bestaande meldpunten breder onder de aandacht om de zorgen van inwoners in kaart te kunnen brengen.
• Onderzoek de inrichting van meldpunten voor radicalisering, straat- en seksuele intimidatie

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 Midden-Groningen gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.