Geheime stukken worden openbaar

Waarom geheimhouding?
Wanneer daar goede argumenten voor zijn kan de gemeenteraad op bepaalde stukken geheimhouding opleggen. Dit betekend dat inwoners deze stukken ook met een WOB-verzoek niet kunnen inzien.

D66 is altijd heel kritisch geweest naar het opleggen van geheimhouding op stukken. Soms zijn er zaken, bijvoorbeeld in prijsonderhandelingen, waarbij dit nodig is om de verkopende partij niet op voorhand inzicht te geven in het beschikbare budget.
De geheimhouding is dus soms noodzakelijk. Het gevolg daarvan is echter wel dat die geheime stukken alleen in een besloten vergadering besproken kunnen worden. Dat is een onwenselijke situatie, dus wat D66 betreft moet geheimhouding beperkt wodne opgelegd, en moet er achteraf ook altijd getoetst worden of dit nog langer noodzakelijk is. Zo is het denkbaar dat bepaalde stukken die geheim zijn na 1 of 2 jaar best openbaar mogen worden. Dit komt de zichtbaarheid, controleerbaarheid en het vertrouwen ten goede. Wij streven naar een transparante overheid!

Opgeheven geheimhouding
Naar aanleiding van door ons gestelde vragen aan het college is in september 2021 voor het eerst sinds 2014 de geheimhouding op een zevental stukken opgeheven. En is er een lijst met onderwerpen gepubliceerd waarop de geheimhouding voorlopig nog van toepassing blijft met de reden waarom. Ieder jaar zal deze lijst opnieuw beoordeeld gaan worden.

Tekst tijdens de raad zoals uitgesproken door ons raadslid Mathieu Paapst:

Voorzitter,
Afgelopen dinsdag, 28 september, was het de International right to know day, oftewel een dag om aandacht te vragen voor het recht van burgers om toegang te krijgen tot overheidsinformatie. Een dag die in het leven is geroepen door de Verenigde Naties.

De timing voor het raadsvoorstel waarin u voorstelt om een eerder opgelegde geheimhouding op te heffen, is daarom uitstekend. De Right to know day is altijd in de laatste week van september, dus het zou mooi zijn om dit ieder jaar rond dit tijdstip op de agenda van de raad te zetten.

Ik wil het college ook een ander compliment maken: Voor zover ik heb kunnen is Midden Groningen een van de eerste gemeentes in Nederland die op een dergelijke gestructureerde wijze jaarlijks aandacht gaat geven aan dit onderwerp. Wellicht is dit een best practice welke via de VNG ook bij andere gemeentes onder de aandacht kan worden gebracht.

Inhoudelijk zien we dat van de 38 dossiers, waarvan de oudste uit 2014, er nu 7 openbaar worden gemaakt. 31 blijven nog geheim. Er valt me aan de lijst wel iets op voorzitter. 21 besluiten zijn recentelijk genomen door onze eigen raad.  15 besluiten zijn genomen door de raad van Hoogezand-Sappemeer, slechts 2 besluiten door de raad van Slochteren en nul door de raad van Menterwolde. Ik vroeg me nog wel af of dit aantal met betrekking Menterwolde inderdaad correct is.   

Van Slochteren weet ik dat het klopt, daar was ik zelf bij. Het stempeltje “geheim” werd in Slochteren niet zo vaak gehanteerd. En het zou mooi zijn als we ook in Midden Groningen dat waar mogelijk gaan nastreven. We willen deze mooie lijst natuurlijk niet al te lang laten worden.

Dank u voorzitter!