Yannick Lutterop

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Projectmanager

  • 35 jaar
  • Hoogezand

“De verduurzaming van onze energieopwekking moet echt anders. Voor voldoende draagvlak en ter voorkoming van aantasting van de omgeving is het belangrijk dat wij onze gemeente niet vol windmolens bouwen.” 

Lievelingsplek in de gemeente (en waarom?)

Eén van mijn lievelingsplekken in de gemeente is het Zuidlaardermeergebied. Hier komen wat mij betreft erg veel eigenschappen van onze gemeente samen. Een mooie plek om niet alleen te recreëren en te wonen maar ook qua natuur een unieke locatie. Daarnaast laat het ook ons landschappelijk karakter zien en de nabijheid van grotere kernen zoals de stad Groningen.

Welke kansen zie jij voor de gemeente?

Onze gemeente heeft naast een zeer gevarieerd landschap een bijzondere ligging ten opzichte van grotere economische kernen als de stad Groningen, Assen en Duitsland. Hierin liggen kansen om hoogwaardige werkgelegenheid aan te trekken die zorgt voor perspectief en werkgelegenheid. Daarnaast verdienen onze karakteristieke dorpen en natuur aandacht en bekendheid. Zij maken de gemeente tot een fijne plek om te wonen, waarbij er aandacht moet zijn voor de leefbaarheid van de kleinere kernen en een goed en voldoende woningaanbod.
De verduurzaming van onze energieopwekking moet echt anders. Voor voldoende draagvlak en ter voorkoming van aantasting van de omgeving is het belangrijk dat wij onze gemeente niet vol windmolens bouwen. Het gebruik van daken en industriële locaties voor energieopwekking kan nog veel beter. Daarin zou de gemeente met zijn vastgoed ook een belangrijke rol kunnen spelen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Verdere verduurzaming in onze gemeente die wordt gedragen door de inwoners en het landschap niet aantast. Bijvoorbeeld door het gebruik van een zonneladder en vergroening van de leefomgeving.
  • Aanpakken van verpauperde panden en waar mogelijk creatief omgaan met woongebruik door hergebruik van leegstand.
  • Een overheid die zich als betrouwbare partner opstelt, onder andere door transparantie en heldere communicatie