Danick Lafarre

Klik hier voor het interview met RegioTV over mijn motivatie om mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraad.

Beeld: Eppo Karsijns

D66 nr. 2

  • 26 jaar
  • Froombosch
  • Sappemeer
  • Zij/haar

“Ik geloof dat wanneer je inwoners betrekt en in overleg gaat over het groen en natuur in hun wijk, groene initiatieven steunt en een participerende groenvisie opstelt, dat inwoners betrokken willen zijn bij het onderhouden en behouden van groen en natuur in onze gemeente. Zo kunnen we samen zorgen voor een groene, duurzame en leefbare gemeente!”

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Ik ben opgegroeid in Froombosch, waar ik tot mijn 18e heb gewoond. Ik woonde vlak naast de ijsbaan in Froombosch en vanuit onze tuin konden we hier direct naar toe lopen. Als ik terug denk aan mijn jeugd en alle fijne plekken die er in onze gemeente zijn is en blijft de ijsbaan in Froombosch een speciale plek voor mij. Hoe spannend en blij iedereen was wanneer het water eindelijk op de de ijsbaan werd gepompt. En vanaf dat moment ging je elke dag kijken of de vlag al uithing, wat betekende dat het ijs goed genoeg was om er op te schaatsen. En wanneer de vlag uithing was bijna iedereen uit Froombosch, maar ook uit veel omringende dorpen, op de schaatsbaan te vinden. In de ochtend konden we vanuit ons huis radio Continu al uit de speakers horen, nog een teken dat de ijsbaan open was. Ik kan mij deze winterdagen nog goed herinneren en hoe leuk deze dagen waren. Maar aan mijn lievelingsplek zit ook een relativerende kant. De veranderingen in het klimaat en de opwarming van aarde maken de kansen op dagen dat er nog op dergelijke schaatsbanen kan worden geschaatst steeds kleiner. En hierbij ook de kansen om mijn zoontje mee te kunnen nemen naar dezelfde schaatsbaan waar ik vroeger zo enorm veel plezier heb gehad. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik denk dat er voor onze gemeente grote kansen liggen, maar dat we deze kansen wel moeten aangrijpen. Sommige kansen en mogelijkheden voor onze gemeente worden gezien als een noodzakelijk kwaad. Een vraagstuk waar ik mij persoonlijk veel mee bezig houd, is de verandering van het klimaat, en de gevolgen en effecten hiervan. De opgaven en uitdagingen op het gebied van klimaatverandering kunnen worden bekeken en aangepakt vanuit twee verschillende perspectieven. Je kan er op een negatieve manier naar kijken, als enkel een probleem. Maar er is ook een andere mogelijkheid. Een positief perspectief waarmee je kansen ziet in uitdagingen en opgaven. En wanneer je deze kansen ziet, zie je ook dat hiermee niet alleen klimaatverandering kan worden aangepakt maar dat dit ook positieve gevolgen kan hebben voor onder andere de leefbaarheid in onze gemeente. De uitdagingen van het veranderde klimaat zie ik dan ook als mogelijke kansen, die met beide handen moeten worden aangegrepen. Het opwekken van hernieuwbare energie en het isoleren van je woning zijn niet alleen goed om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken maar ook voor je eigen portemonnee. Meer goede natuur in de gemeente kan niet alleen bijdragen aan het opvangen van CO2 en water opvangen bij heftige regenbuien, het kan ook de leefomgeving in onze gemeente verbeteren. Het tegengaan van klimaatverandering en omgaan met de gevolgen daarvan kan kansen creëren voor iedereen in de gemeente, maar dit moet wel samen en in overleg met haar inwoners zodat iedereen ook de baten en niet alleen de lasten worden gedeeld. Ik denk dat we niet alleen kansen kunnen aangrijpen om het klimaat te verbeteren, maar dat de leefbaarheid en leefomgeving hier ook van profiteren. Om zo in een duurzame toekomstbestendige gemeente te kunnen wonen, werken en recreëren.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Zoals ik eerder aangaf geloof ik in een aanpak waarin uitdagingen of opgaven worden aangepakt met het idee dat hierin kansen liggen voor de gemeente en haar inwoners in plaats van enkel een probleem. Ik hoop dat ik kan bijdragen aan een overheid, een gemeente, die groter en anders durft te denken. Niet inzetten op het verplichte minimale maar op het mogelijke maximale. Kansen zien in uitdagingen, inzetten op duurzame innovatie en duurzame initiatieven uit de samenleving ondersteunen.

Ook wil ik mij gaan inzetten voor een integrale aanpak en visie in plaats van een sectorale. Veel thema’s of vraagstukken zijn met elkaar verbonden of hebben invloed op elkaar. Het kijken naar, en aanpakken van, deze thema’s verdient- en heeft een integrale visie en aanpak nodig. Thema’s als duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid staan niet op zichzelf maar hebben onderlinge raakvlakken. Bij het maken van beleid en beslissingen is het van belang om niet alleen naar de mogelijkheden en consequenties van één sector te kijken, maar ook naar de gevolgen of mogelijkheden voor andere thema’s. Ik denk dat je met een integrale visie cross-sectorale kansen beter kan benutten en beter kan inzetten op het koppelen van deze kansen.

Ik denk dat op het gebied van groen en natuur in onze gemeente een integrale aanpak waarin kansen worden gezien in uitdagingen erg belangrijk is. Een groene en natuur-rijke gemeente kan bij een integrale aanpak in veel andere sectoren positieve effecten hebben. Je kan hierbij denken aan het verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente, klimaatadaptieve oplossingen en het verbeteren van de biodiversiteit. Natuur en groen zijn voor mij geen terrein waar een gemeente op moet bezuinigen, maar juist in moet investeren. Groen en natuur moeten thema’s worden die integraal worden meegenomen in het beleid van andere sectoren. Kijk bij onderwerpen als aanleggen van wegen, het bouwen van huizen, hernieuwbare energie en ruimtelijke ordening welke kansen of oplossingen er zijn die natuur-inclusief zijn. Ik geloof dat wanneer je inwoners betrekt en in overleg gaat over het groen en natuur in hun wijk, groene initiatieven steunt en een participerende groenvisie opstelt, dat inwoners betrokken willen zijn bij het onderhouden en behouden van groen en natuur in onze gemeente. Zo kunnen we samen zorgen voor een groene, duurzame en leefbare gemeente