Kritiek op afvalbeleid Maastricht

Bijna negentig procent van de mensen die reageerden bij de Stemtent van D66 is ontevreden over het afvalbeleid in Maastricht.

Is Maastricht nog sjiek en sjoen?

Dat blijkt uit de gesprekken bij de Stemtent die afgelopen zaterdagmiddag op Plein 1992 werd gehouden. Een petitie om het afvalbeleid te hervormen was mede aanleiding voor de stemtentstelling: “Is Maastricht nog sjiek en sjoen?”.

Onbegrip bij bewoners voor nieuw beleid

De kritiek spitst zich toe op drie punten. Ten eerste is er veel onbegrip voor het niet meer wekelijks ophalen van het huisvuil. Dat leidt tot verloedering in het straatbeeld, omdat restzakken vaak te lang blijven liggen. Een tweede punt is dat milieuperrons vaak ook vervuild worden met afval dat naast de containers wordt achtergelaten. Een derde punt is dat er te weinig aan onkruidbestrijding wordt gedaan op deze plekken.

Terug naar de oude situatie

Bewoners pleitten ervoor om weer terug te gaan naar het wekelijks ophalen van zowel GFT als restzakken. Bovendien zouden de milieuperrons frequenter moeten worden schoongehouden. Bewoners realiseren zich dat een terugkeer naar de oude situatie leidt tot een hogere afvalstoffenheffing. Een klein deel van de bewoners gaf echter ook aan dat asociaal gedrag – het eerder buiten zetten van de restzak, of bewust het milieuperron verkeerd gebruiken – niet beloond moet worden. De gemeenteraad bespreekt dit najaar het afvalbeleid. D66 zal daarbij de inbreng van bewoners betrekken.