Goed woningnieuws voor Limmel en Geusselt

Het kabinet investeert mee in 972 woningen bij de Geusselt en 950 woningen bij Limmel aan de Maas. Vanuit Den Haag wordt in totaal rond de 24 miljoen euro gereserveerd voor mobiliteitsinvesteringen die nodig zijn om woningbouw op deze locaties te realiseren.

Fietsvoorzieningen

Bij zowel de Geusselt als Limmel aan de Maas is de bijdrage van het Rijk niet alleen gereserveerd voor het realiseren van de infrastructuur in het plangebied zelf, maar onder andere ook het verbeteren van de fietsvoorzieningen en de openbare ruimte. D66 Maastricht is verheugd dat de fiets een prominente plek krijgt bij deze gebiedsontwikkelingen en dat hier geld voor gereserveerd wordt.

Betaalbare woningen

D66 Maastricht streeft naar betaalbare woningen in niet-kwetsbare wijken en vindt het belangrijk dat bij de woningbouwprojecten in Limmel aan de Maas en Geusselt de betaalbaarheid de hoogste prioriteit heeft.