Brug Itteren moet worden aangepakt

D66 Maastricht heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht dat Rijkswaterstaat de Monumentale Stalen Brug in Itteren niet wil vernieuwen, maar wil renoveren.

Onacceptabel

De brug verkeert in een zeer slechte staat. Dit brengt grote veiligheids- en constructie risico’s voor gebruikers met zich mee. Voor D66 Maastricht is dit onacceptabel.

Tweede Kamer

We hebben dan ook ons ongenoegen geuit bij het Rijk. Lisa van Ginneken, Tweede Kamerlid namens D66, heeft actie ondernomen door schriftelijke vragen te stellen aan Minister Harbers. Gezien de urgentie die onze fractie voelt, hebben we ook schriftelijke artikelvragen gesteld aan het college. D66 blijft zich inzetten voor een goede en veilige brug over het Julianakanaal in Itteren.