Bert Jongen neemt afscheid als wethouder

Bert Jongen heeft vijf intensieve jaren als wethouder namens D66 Maastricht er op zitten. Hij vervolgt zijn carrière als raadslid. D66 Maastricht is trots op wat Bert Jongen in die jaren voor de stad heeft gerealiseerd.

Resultaten

In de vijf jaar wethouderschap heeft Bert bijgedragen aan een investering van €98 miljoen voor de onderwijshuisvesting in de stad. Ook heeft Bert gratis sporten en bewegen voor meer dan duizend Maastrichtse senioren mogelijk gemaakt en heeft hij een belangrijke rol gespeeld om meer grip op de uitgaven in het sociaal domein te krijgen. De afstemming tussen de afdelingen jeugd en onderwijs van de gemeente Maastricht is in de afgelopen jaren door de inzet van Bert ook sterk toegenomen.

Raadslid

Bert blijft zich ook de komende jaren inzetten voor D66 en de stad. Als raadslid van D66 Maastricht blijft hij zich inzetten voor kwetsbare inwoners in de stad. Ook is de nieuwe fractie blij dat Bert in zijn nieuwe rol zijn kennis en ervaring met de rest van de nieuwe fractie wil gaan delen.