Vijf plannen voor het onderwijs in Losser

Elk kind verdient het allerbeste onderwijs. Ieder kind verdient dezelfde kansen. Naast leren en studeren, moeten kinderen in onze gemeente ook in een prettige omgeving naar school kunnen gaan. Daarom hebben wij vijf plannen voor het onderwijs gemaakt.

D66 wil een verrijkte schooldag met aandacht voor sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit zodat elk kind een eerlijke en gelijkwaardige kans krijgt. Alle kinderen maken zo in hun eerste levensjaren kennis met Losserse verenigingen, activiteiten in de dorpen en cultuur en we promoten tevens een gezonde levensstijl.

D66 wil dat de schoolgebouwen in onze gemeente voor 2030 energie- en klimaatneutraal zijn. Kinderen kunnen bij deze ambities een rol spelen, zo hebben we bij de Energy Challenges op de Losserse basisscholen gezien. Van afval tot verwarming: de school moet als einddoel hebben om klimaatneutraal te zijn in 2030.

Er zijn ook in Losser kinderen die met een lege maag naar school gaan. D66 wil deze armoede onder kinderen bestrijden omdat het de kansengelijkheid voor het kind aantast. Samen met organisaties als de voedselbank willen we erop inzetten dat kinderen de dag goed kunnen beginnen en niet met een achterstand op school zitten.

D66 is voorstander van de inzet van middelen om leerachterstanden weg te werken. De gemeente heeft een actieve rol in het signaleren van onderwijsachterstanden. In Overdinkel zet de gemeente hier al volop in, zowel qua inzet als middelen op de basisscholen. We willen ook in onze andere dorpen gemeentemiddelen inzetten om leerachterstanden te voorkomen en weg te werken. Kinderen zijn immers de toekomst voor onze gemeente, elk kind telt voor D66.

Door de grootte van Losser reizen leerlingen verder voor hun vervolgonderwijs. De bereikbaarheid van Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal blijft daarom cruciaal voor leerlingen. We denken hierbij ook aan onderwijslocaties zoals het ROC, Saxion, UT, Roessingh en het Maatmancollege. Bereikbaarheid moet een blijvend speerpunt zijn voor de gemeente Losser.