Onze ambities voor de komende 4 jaar

Wat voor een samenleving willen we zijn in de gemeente Losser? Dat vraagt om duidelijke keuzes. Wij maken die keuzes in ons verkiezingsprogramma met de titel: ‘Samenleven in Groene Dorpen’.

Klimaat, wonen en onderwijs.

In het programma dat we aan Losser, Overdinkel, De Lutte, Beuningen en Glane presenteren, gaan wij voor een groene toekomst voor onze gemeente. Met meer betaalbare woningen. Met kansen voor alle Losserse kinderen. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen.

Beeld: Centrumplan Losser

Samenleven en naar elkaar omkijken.

De afgelopen jaren hebben we ook gezien dat verhoudingen in de samenleving kunnen verharden. Mensen voelen soms afstand tot elkaar en tot de overheid. D66 gaat voor een gemeente Losser waar het fijn wonen, werken en leven is. Een gemeente waar we naar elkaar omkijken, verschillen niet alsmaar vergroten, en de ander en ons vrijwilligerswerk waarderen. En als je in de gemeente Losser zorg nodig hebt, en je omgeving kan je niet ondersteunen, dan moet de gemeente er voor je zijn.

Beeld: Margriet Meijling

Vertrouwen in onze toekomst

Graag pakken wij de uitdagingen die op onze dorpen in de gemeente Losser afkomen met beide handen aan. We willen lokaal doen wat lokaal kan. We willen samen met onze inwoners op naar een duurzame gemeente Losser.

Speerpunten:

  • Onze gemeente vergroenen en het landschap beschermen.
  • Investeren in onderwijs en voorzieningen.
  • Betaalbare woningen bouwen voor jong én oud.

Beeld: D66 Losser

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 Losser gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.