D66 gaat praten met Burgerforum en PvdA

Informateur Van Agteren presenteert zijn eindverslag.

Verslag informatieronde

Op 6 april heeft informateur Hans van Agteren zijn verslag gepresenteerd van de informatieronde voor een nieuwe Losserse coalitie. Hij ziet 4 mogelijke coalitie-opties, waarvan een coalitie van de partijen Burgerforum, D66 en PvdA wat hem betreft als eerste aan bod komt voor nadere verkenning.

Vijf criteria

Van Agteren baseert zijn advies op 5 criteria:

I. Inhoudelijke programmatische samenhang
II. Samenwerkingspotentieel
III. Recht doen aan absolute electorale verhoudingen
IV. Recht doen aan relatieve electorale verhoudingen
V. Goede balans oppositie/coalitie

Hij komt tot de conclusie dat de combinatie Burgerforum, D66 en PvdA bij deze criteria als eerste naar voren komt.

D66 volgt het advies van de informateur en gaat graag de gesprekken aan met Burgerforum en de PvdA voor het vormen van een nieuwe coalitie.

Samen zal er een formateur worden benoemd.

Klik hier om het informateursverslag van Van Agteren te lezen.