Animo TinyHouses groter dan verwacht

Dat blijkt uit de resultaten van de door D66 Losser gehouden enquête. Maar liefst 120 mensen, van jong tot oud, hebben in de korte tijd van 1 week gereageerd op de enquête.

Resultaten overhandigd
aan college

Afgelopen dinsdag werden de resultaten overhandigd aan het college van B&W. “Van jong tot oud, uit Losser en daarbuiten, er blijkt genoeg animo” , aldus Ronald Ringenoldus en Henriette Hogebrink van D66 Losser. “Het is nu aan het college om er werk van te maken.” 

Genoeg animo voor
pilot-wijk

D66 Losser concludeert dat TinyHouses voorzien in een behoefte van zowel jongeren als andere leeftijdsgroepen. Het helpt voorkomen dat jongeren wegtrekken uit de gemeente. Onder de respondenten zit genoegd potentieel om een pilot-wijk te realiseren met een permanente woon bestemming op eigen grond. Bij netto maandlasten van €500-€700 heeft men hiervoor ongeveer €100.000 tot €170.000 beschikbaar.

Geen behoefte volgens wethouder

D66 Losser heeft in de zomer van 2021, als aanloop voor de nieuwe vast te stellen woonvisie, de motie ‘vernieuwende woonvormen’ ingediend waarbij er specifiek aandacht werd gevraagd voor TinyHouses.

Bij het vaststellen van deze woonvisie in de gemeenteraad bleek er echter geen aandacht voor TinyHouses te zijn opgenomen vanwege een vermeend gebrek aan belangstelling voor deze woonvorm.

D66 Losser heeft daarom de handschoen opgepakt en een eenvoudige online enquête opgezet. Het resultaat was boven verwachting.  

De komende raadsperiode wil D66 er werk van maken om daadwerkelijk een wijk met TinyHouses te realiseren.