Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

De woningbehoefte is groot. Daarom wil D66 zo veel mogelijk woningen bouwen. D66 zet zich in voor behoud van het dorpse karakter. Wij willen bestaande locaties herontwikkelen en slechts in beperkte mate hoogbouw. Bouwen doen we natuurlijk zoveel mogelijk duurzaam!

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Van Lisse tot Zwolle. Van Groningen tot Utrecht. In de vorige crisis stopten we met bouwen. Die fout maken we niet nog een keer.

We bouwen betaalbare woningen, met goed openbaar vervoer en fietspaden.

Zo helpen we iedereen om vrij te wonen waar je wilt.  

De nood is hoog! De woningmarkt zit op slot. Dit dwingt ons tot het maken van keuzes. We moeten ervoor zorgen dat ons landelijk en dorpse karakter behouden blijft. Daarom is D66 terughoudend als het gaat om grootschalige hoogbouw, al is dit op bepaalde plekken wel mogelijk.

Een korte samenvatting van be belangrijkste thema’s in ons verkiezingsprogramma.

De nood is hoog! De woningmarkt zit op slot. Dit dwingt ons tot het maken van keuzes. We moeten ervoor zorgen dat ons landelijk en dorpse karakter behouden blijft. Daarom is D66 terughoudend als het gaat om grootschalige hoogbouw, al is dit op bepaalde plekken wel mogelijk.

Een korte samenvatting van be belangrijkste thema’s in ons verkiezingsprogramma.

Toont 2 van 2


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.