Meer sociale huurwoningen plan Geestwater / Dever

D66 heeft in de Raad gepleit voor meer sociale woningen in het plan Geestwater/Dever.

Laatste kans om iets te doen

In de commissie is de eerste schets besproken van het plan Geestwater/Dever. In dit plan zijn 450 woningen opgenomen. Hiervan is 20% sociaal. 35% middenhuur en betaalbare koop en 45% duur.

In het woonprogramma is afgesproken dat 25% van de woningen in Lisse sociale woningen moeten zijn. Dit percentage kan in de toekomst onder druk komen te staan door verkoop van woningen en huurstijgingen. 

Geestwater is het laatste grote woningbouwproject in Lisse. Dus ook de laatste kans om de afgesproken 25% gestand te doen.
Hiervoor moeten wel meer woningen worden gebouwd om het percentage sociale en middenhuur te vergroten.