Vrij bewegen naar heel Nederland

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

Lisse is een prachtige woongemeente. Veel van onze inwoners reizen iedere dag op en neer naar werk, familie en vrienden. Al dit verkeer zorgt steeds vaker voor opstoppingen en dat vraagt om oplossingen

Snelfietspaden, Hoogwaardige OV lijnen en ontsluiting van het zuidelijk deel van Lisse zijn allemaal zaken die kunnen bijdragen aan het bereikbaar houden van Lisse

De bereikbaarheid van Lisse staat, zeker in het Keukenhofseizoen, onder druk. Deze bezoekers zijn van harte welkom, maar deze drukte vraagt om oplossingen. In het seizoen kan station Lisse een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op de toegangswegen.

De bereikbaarheid van Lisse staat, zeker in het Keukenhofseizoen, onder druk. Deze bezoekers zijn van harte welkom, maar deze drukte vraagt om oplossingen. In het seizoen kan station Lisse een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op de toegangswegen.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.