Handen in één voor vliegtuiglawaai

Lisse ligt onder de rook van Schiphol. Dit geeft veel vliegtuiglawaai. Ook in de nachtelijke uren. Dit is niet bevorderlijk voor de gezondheid van onze inwoners. Verder geeft het beleid rondom Schiphol en de luchtvaart allerlei beperkingen voor de ruimtelijke ordening en de veiligheid. Zo ondervinden we last van de geluidscontouren bij de ruimtelijke inrichting. Als gemeente kunnen we hier maar weinig aan doen. Het beleid wordt landelijk gemaakt en de gemeenten mogen een beetje meepraten aan allerlei tafels, wat meestal op een deceptie uit loopt.

Krachten bundelen

De D66 afdelingen rondom Schiphol hebben de krachten daarom gebundeld en een position papier opgesteld voor een landelijk toekomstige beleid. Dit hebben we aangeboden aan de opstellers van het landelijk verkiezingsprogramma en aan onze landelijke vertegenwoordigers. Op deze manier denken we meer invloed op het landelijke beleid te kunnen uitoefenen.

Wat willen wij?

We lichten een paar punten uit:

  • We willen dat de normen en plafonds ten aanzien van milieu en gezondheid opnieuw geformuleerd worden. Deze staan dan voorop bij ons beleid en bepalen de groei.
  • Onze ambitie voor het aantal nachtvluchten is om deze zo snel mogelijk zo ver mogelijk terug te brengen. Geplande vluchten in de nacht moeten onmogelijk gemaakt worden.
  • Door de ingewikkelde plattegrond van Schiphol is de kans op een ongeval groot. Wij zien dan ook een structurele proactieve rol voor de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Maar risico’s zijn niet te vermijden. De te accepteren risico’s moeten volgens ons wel democratisch verantwoord worden.