Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Ieder kind en volwassene verdient dezelfde kansen. Om (later) zelfstandig te zijn. Vrij te zijn. Daarom willen wij dat er genoeg aandacht is voor taalachterstanden en laaggeletterdheid. Organisaties die onze inwoners hiermee helpen steunen wij.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen in aanraking blijven komen met kunst en cultuur. Het is daarom belangrijk dat buiten het hebben van goede scholen ook deze andere instellingen de aandacht blijven houden die ze verdienen.

Naast kunst en cultuur is ook sporten en bewegen binnen het onderwijs een belangrijk thema voor D66. Nog niet iedere leerling krijg 3 uur gymles per week. D66 blijft zich inzetten om kinderen voldoende te laten bewegen tijdens schooltijd.

Naast kunst en cultuur is ook sporten en bewegen binnen het onderwijs een belangrijk thema voor D66. Nog niet iedere leerling krijg 3 uur gymles per week. D66 blijft zich inzetten om kinderen voldoende te laten bewegen tijdens schooltijd.

Kansengelijkheid voor jong en oud blijft een prioriteit voor D66. Onze kinderen, maar ook volwassenen moeten de mogelijkheid hebben zich voortdurend te kunnen ontwikkelen.

Een korte samenvatting van be belangrijkste thema’s in ons verkiezingsprogramma.

Kansengelijkheid voor jong en oud blijft een prioriteit voor D66. Onze kinderen, maar ook volwassenen moeten de mogelijkheid hebben zich voortdurend te kunnen ontwikkelen.

Een korte samenvatting van be belangrijkste thema’s in ons verkiezingsprogramma.

Toont 2 van 2


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.