Onderwijs

Kansengelijkheid voor jong en oud blijft een prioriteit voor D66. Onze kinderen, maar ook volwassenen moeten de mogelijkheid hebben zich voortdurend te kunnen ontwikkelen.

Onze leerkrachten doen fantastisch werk. Niet alleen in het lesgeven, maar ook in het ontdekken van mogelijke oorzaken waardoor een leerling wat minder goed mee kan komen. De oorzaken hiervan zullen voor elke leerling anders zijn. Om leerkrachten in staat te stellen zich maximaal op die individuele leerling te richten, is goede ondersteuning van essentieel belang. Geld dat voor die ondersteuning bedoeld is, moet zo goed mogelijk gebruikt worden. Geen enkel kind zit zonder onderwijs thuis!

Ook in 2022 en verder zullen we nog geconfronteerd worden met de gevolgen van de Coronacrisis. Juist ook voor leerlingen en studenten is dat een zware periode (geweest). Als eerste heeft de coronacrisis een onwenselijke, praktische tweedeling bloot gelegd. Tussen kinderen die toegang hadden tot apparatuur die je vandaag de dag nodig hebt voor school en zij die die toegang niet hadden. D66 wil deze tweedeling aanpakken. Wij zorgen ervoor dat ieder kind over ICT-apparatuur beschikt die goed werkt.

Ten tweede heeft Corona voor achterstanden gezorgd. Aandacht voor leerlingen die door de gevolgen van de coronacrisis wat achterstand hebben opgelopen blijft belangrijk. Achterstanden niet alleen in harde prestatienormen. Ook de bredere ontwikkeling heeft onder druk gestaan. D66 wil graag de verbinding blijven leggen tussen het rijke aanbod aan cultuur en het primair en voortgezet onderwijs in Lisse. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen in aanraking blijven komen met kunst en cultuur. Het is daarom belangrijk dat buiten het hebben van goede scholen ook deze andere instellingen de aandacht blijven houden die ze verdienen.

Naast kunst en cultuur is ook sporten en bewegen binnen het onderwijs een belangrijk thema voor D66. Nog niet iedere leerling krijg 3 uur gymles per week. D66 blijft zich inzetten om kinderen voldoende te laten bewegen tijdens schooltijd.

Naast de schoolvakken, Kunst & Cultuur en Sport, vindt D66 vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd kennismaken met onze democratie en hoe deze werkt. Lisse houdt ieder jaar de kindergemeenteraad. In dit leuke en leerzame project komen kinderen in aanraking met politiek en leren zij debatteren, naar elkaar luisteren en keuzes te maken. De kinderraad moet daarom ook de komende 4 jaar gehouden worden. Ook willen de komende raadsperiode onze eigen kinderburgemeester.

Om kansenongelijkheid voor volwassenen te reduceren dient de mogelijkheid voor Levenslang Leren te worden aangeboden. Hierin spelen onze culturele instellingen, de bibliotheek en de volksuniversiteit een rol. De bibliotheek van Lisse wordt door D66 gekoesterd. Op deze plek heeft iedere Lisser toegang tot zelfontwikkeling. D66 ziet grote kansen voor het TaalPact dat dit jaar is begonnen. TaalPact pakt laaggeletterdheid aan en helpt mensen de taal beter te begrijpen. Als gemeente kunnen wij zelf ook ons steentje bijdragen door de communicatie naar inwoners te schrijven in begrijpelijke taal.

D66 wil zich inzetten voor:

 • Geen kind zit thuis zonder onderwijs, Punt!
 • Ieder kind verdient de aandacht die het nodig heeft. Geld voor speciaal onderwijs en
 • ondersteuning op het reguliere onderwijs komt op de juiste plaats terecht
 • Wegwerken van achterstanden bij leerlingen door de coronacrisis, zij krijgen hiervoor ondersteuning
 • Onderzoek hoe we kinderen uit gezinnen met een wat kleinere portemonnee kunnen blijven ondersteunen met de juiste ICT-middelen
 • Samen met scholen stimuleren we het op de fiets naar school gaan. Te voet of op de fiets krijgt voorrang. Daar richten we de omgeving ook op in door o.a. de verkeersveiligheid te vergroten
 • Minimaal 3 uur gymles per week voor iedere leerling
 • Scholen in Lisse zorgen ervoor dat leerlingen geregeld in aanmerking komen met kunst en
 • cultuur
 • De kindergemeenteraad wordt jaarlijks georganiseerd
 • Scholen worden gestimuleerd en begeleid om hun gebouw te verduurzamen. Uiterlijk in
 • 2030 is elke school energiezuinig (label A+)
 • Daarom kiezen we voor de Klarinet voor vernieuwbouw en krijgt de Lisbloem een nieuw
 • gebouw
 • De bibliotheekfunctie blijft behouden. In welke vorm gaan we over in gesprek
 • We bestrijden laaggeletterdheid en doen als gemeente actief mee aan het TaalPact
 • Nieuwkomers in onze gemeente krijgen proactief ondersteuning vanuit de gemeente om de taal goed onder de knie te krijgen. Om hun kansen te vergroten