Onze voorstellen voor de LES

Tijdens de behandeling van de LES hebben we 2 voorstellen gedaan voor de Lokale Energie Strategie.

Ga in gesprek met Keukenhof

Wij hebben het college opgeroepen om in gesprek te gaan met Keukenhof over de mogelijkheid om substantieel duurzame energie te wekken op hun parkeerterreinen. Dit levert mogelijk 30 terrasjoule aan duurzame energie op voor onze gemeente. De raad heeft ingestemd met dit voorstel

Neem creatieve oplossingen op in de LES

Daarnaast hebben we voorgesteld om gedragsverandering en creatieve oplossingen mee te nemen in de LES. Denk hierbij aan: (tulpvormige windmolens, mini windmolens op daken en in de vorm van bermpaaltjes. Helaas stemde de meerderheid tegen dit voorstel.