Mobiliteit

De bereikbaarheid van Lisse staat, zeker in het Keukenhofseizoen, onder druk. Deze bezoekers zijn van harte welkom, maar deze drukte vraagt om oplossingen. In het seizoen kan station Lisse een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op de toegangswegen. Structureel is echter een additionele hoogwaardige OV-verbinding noodzakelijk, evenals de uitbreiding van het netwerk van (snelle) fietspaden. Lisse wil letterlijk verbonden blijven met de regionale ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de mogelijke doortrekking van de Noord-Zuid lijn naar Hoofddorp en de ontwikkeling van de dubbeldorpen. Een andere concrete opgave is de bereikbaarheid als straks huizen zijn gebouwd bij het project Geestwater / Dever-Zuid.

D66 Wil zich inzetten voor

  • Flexibele parkeernomen in het centrum d.m.v. deelgebieden
  • Betere ov-verbindingen naar de grote stad. HOV-verbinding(en) richting Schiphol afhankelijk van de ontwikkeling van de dubbeldorpen
  • Goede zuidelijke ontsluiting van Lisse is nodig in het licht van de woningbouwprojecten aldaar
  • Openen van Station Lisse tijdens het Keukenhofseizoen
  • “Het Vierkant” volledig autovrij maken, maar wel fietsvriendelijk
  • Meer aandacht voor veilige verkeerssituaties rond scholen
  • Samen met Haarlemmermeer een lobby voor betere Oost / west verbindingen