Wonen

D66 heeft in de Raad gepleit voor meer sociale woningen in het plan Geestwater/Dever.

Onze tweede termijn van de algemene politieke beschouwingen op de kadernota 2022

D66 heeft in de Raad gepleit voor meer sociale woningen in het plan Geestwater/Dever.

Onze tweede termijn van de algemene politieke beschouwingen op de kadernota 2022

Toont 4 van 4