Wonen in Lisse

n het woonprogramma hebben we vastgelegd dat er 25% sociale woningen, 35% middenhuur en betaalbare koopwoningen en 40% vrij gebouwd gaat worden. D66 lisse heeft zich deze periode hard gemaakt voor meer woningen in het middensegment. Dat is met deze verhouding goed gelukt.

Meer ruimte voor starters

Gelukt zonder het aantal sociale woningen te verminderen. Wij beogen hiermee een betere doorstroming op de woningmarkt van sociaal naar middenhuur onder andere om meer ruimte voor starters te creëren.

Nieuwbouw kopen is wonen

Een betaalbare woning vinden wij een woning tot aan de NHG grens. Op dit moment is dat €310.000,- Deze woningen worden voor langere tijd in dit segment gehouden door te verplichten dat de koper er zelf in moet gaan wonen. Speculatie wordt hiermee voorkomen.
De middenhuur woningen worden door een doelgroepenverordening ook langdurig in dit segment gehouden. Hierdoor blijven deze woningen beschikbaar in het middensegment voor doorstroming.

Samen staan we sterk

Maar we moeten ook eerlijk zijn. De problemen op de woningmarkt lossen we hiermee niet structureel op. Daarvoor moeten er in Nederland meer dan een miljoen woningen gebouwd worden. Maar samen met Hillegom en Teylingen hebben onze woningzoekenden meer kans.

740 woningen

In de raad van november 2020 is het woonprogramma 2020-2024 vastgesteld. Sociale huurwoningen zijn huurwoningen tot €737,- en middenhuur tot €1000,- per maand.
In lisse worden tot 2040 740 woningen gebouwd