25 Extra sociale huurwoningen bij Geestwater

Op initiatief van de D66 Lisse fractie is onderzocht of er extra woningen gerealiseerd kunnen worden bij het project Geestwater en dat is gelukt! Er komen 25 extra sociale huurwoningen bij.

Meer sociaal, maar niet meer woningen

Dat er meer sociale huurwoningen gebouwd worden bij dit mooie project is ontzettend goed nieuws. Toch betekent dit niet dat er ook 25 extra woningen komen. Het aantal woningen van 450 blijft gelijk.

Parkeren, parkeren, parkeren

Er kunnen geen extra woningen worden gebouwd vanwege de geldende parkeernormen. Tijdens deze raadsperiode heeft de D66 fractie flexibele parkeernormen al vaker aan de orde gesteld, zodat we bij de keuze tussen parkeren en wonen kunnen kiezen voor wonen. Helaas is daar deze raadsperiode geen meerderheid voor gebleken.