Zonder veiligheid zijn we niet echt vrij

In Lingewaard moet iedereen kunnen leven in vrijheid. Leven in vrijheid kan alleen in een veilige omgeving.

Lingewaard is al een heel veilige gemeente, maar het kan altijd beter. Om die verbetering te bereiken wil D66 voorkomen waar dat mogelijk is en handhaven waar dat noodzakelijk is. Hiervoor is en effectief en doelgericht handhavingsbeleid nodig. D66 wil een gemeente zijn van, door en voor iedereen. Een gemeente waar iedereen de vrijheid en veiligheid voelt zichzelf te zijn.

Onze speerpunten

D66 wil:

  • inzetten op preventie en handhaving in een nog nauwere samenwerking tussen politie, BOA’s, straatcoaches, wijkplatforms en scholen.
  • ondermijning vroegtijdig signaleren en aanpakken in nauwe samenwerking met de politie.
  • het gebruik van buurtpreventiewhatsappgroepen stimuleren, zeker ook in de buitengebieden.
  • dat de investering in straatcoaches geïntensiveerd wordt. Zowel kwalitatief als kwantitatief.
  • dat er permanent wordt geïnvesteerd in geschikte jeugdplekken in nauw overleg met jeugd en straatcoaches.
  • dat de zichtbaarheid en toegankelijkheid van wijkagenten wordt vergroot.
  • de weerbaarheid van inwoners en bedrijven tegen cybercrime vergroten.
  • onderzoek naar de inrichting van meldpunten voor straat- en seksuele intimidatie.
  • het aantal vuurwerkvrije zones uitbreiden om overlast en het aantal vuurwerkgerelateerde ongevallen terug te dringen.
  • onnodige sekseregistratie voorkomen.