Een gezonde financiële basis

We werken aan een duurzaam financieel gezonde gemeente, waar de inwoners en bedrijven waar krijgen voor hun belastinggeld. D66 kiest voor een financieel beleid dat gericht is op de lange termijn.

D66 Lingewaard kiest ervoor om niet als gemeente de laagste lasten te willen hebben, maar voor een financieel beleid dat zich richt op een sterke en solide gemeente voor nu en in de toekomst. Naast controle dienen financiële rapportages op tijd en volledig te zijn en een juist beeld geven. Op basis hiervan worden er keuzes gemaakt voor bijvoorbeeld investeringen. De keuzes voor investeringen die nu worden gedaan, werken door in de toekomst. Een gezonde gemeente brengt voordelen met zich mee voor iedereen.

Speerpunten

D66 wil:

  • niet per definitie de goedkoopste gemeente zijn, maar wel de gemeente waar je waar voor je belastinggeld krijgt.
  • scherper kijken naar de jaarlijkse kosten van investeringen (exploitatiekosten).
  • bij het opstellen van onze begroting verder kijken dan vier jaar. Kosten van investeringen drukken namelijk langer dan vier jaar op de begroting en ook de samenstelling van onze inwoners verandert.
  • zorgen dat de gemeente een aantrekkelijke werkgever is.
  • zo veel mogelijk gebruik maken van fondsen en subsidies, zo kan er meer voor bewoners worden gedaan voor minder geld.
  • dat alle onderdelen van de begroting en jaarrekening voor alle inwoners begrijpelijk zijn.
  • bezuinigen voorkomen. Wanneer er toch bezuinigd moet worden, moeten inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken worden bij het invullen van de bezuinigingen.