Zandsestraat: van de nood een deugd

D66 is zich ervan bewust dat we samen voor enorme opgaven staan. We willen genoeg betaalbare huizen voor oud en jong, maar ook de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit vragen onze aandacht.

Ondertussen is de ruimte beperkt en willen we graag behoud van onze Lingewaardse identiteit: de waarden van het Betuws rivierenlandschap. Hoe vervlechten we de zaken die op ons afkomen dusdanig dat 1 en 1 plotseling 3 is?
Een opdracht die ook de Omgevingswet ons voorlegt: het is niet langer “of…of”, maar “en…en”.

Hoe gaan we creatief om met de beschikbare ruimte, waarbij we wel een fraaie kwaliteit van onze leefomgeving creëren en behouden?
D66 ziet kansen in het ontwikkelgebied Zandsestraat. Alleen met inbreiding kunnen we niet aan de woningbehoefte van Bemmel voldoen. Vooropgesteld: dit ontwikkel gebied is geen Park Lingezegen, geen “nieuwe natuur”, laat staan Natura 2000. Het is Nationaal Landschap met een agrarische bestemming.
Bouwontwikkeling is dus mogelijk, als maatschappelijk belang daarom vraagt. Het “en…en”-principe gaat hier wel op, waarbij we waarden moeten toevoegen aan deze grond: landschapsontwikkeling, terugkeer van cultuurhistorische elementen (bijvoorbeeld het Kerkepad) en biodiversiteit (bijvoorbeeld heggen).

Daarnaast biedt het kansen voor recreatieve mogelijkheden of de aanleg van wadi’s rondom de nieuwe huizen. Wadi’s, waarvan de oevers vegetatie kunnen ontwikkelen die we ook kunnen vinden langs onze Bemmelse Zeeg. Kortom, de Zandsestraat kan wel degelijk een landschappelijke boost gebruiken. De tuinen van particulieren aan de kant van de Waaldijk zijn al een Betuws plaatje en blijven dat ook.
Bij alle discussie over wel of niet bouwen aan de rand van ons dorp wordt voorbijgegaan aan de ligging van Bemmel-Zuid: het is omgeven door natuur en Park Lingezegen en andere bouwmogelijkheden zijn
beperkt. Wie zich bovendien realiseert dat door mensenhanden het gebied rondom de Pas de laatste dertig jaar – zeker na de dijkverzwaring- flink aan kwaliteit heeft gewonnen, kan zich voorstellen dat het toekomstige groene wijkje bij de Zandsestraat weleens een fraaie aanwinst voor Bemmel kan zijn.

Corrie Dolmans, raadslid D66