Terugblik raadsvergadering 3 februari 2022

Twee vergaderingen en drie delen op één avond, dat was de raadsvergadering van 3 februari. Een afscheid, moties, mobiliteitsvisie en een akkoord op de D66 voorstellen voor de cultuurnota en het sportakkoord.

Afscheid Helga Witjes

Wethouder Helga Witjes was als kersverse gedeputeerde aanwezig voor een officieel afscheid. Ze gaf daarbij nog maar eens aan hoe belangrijk samenwerken met de inwoners zou moeten zijn. Later zou blijken hoe sterk zelfs de eigen VVD- fractie daarmee in kan stemmen. We verwelkomden ook twee nieuwe raadsleden en een nieuwe wethouder. Veel succes!

Motie vreemd

Belangrijkste motie vreemd was met D66 mee ingediend door PvdA, SP, B06 en GroenLinks. Het is helaas noodzakelijk om steeds opnieuw duidelijk te maken dat de grens van tenminste 50% betaalbare woningen in alle nieuwe plannen voor ons echt een harde grens is. Opnieuw is een plan in procedure waar dit percentage bij lange na niet gehaald zal worden, slechts 27%, krap de helft van het gestelde doel. De motie is unaniem aangenomen, al beloofde de stemverklaring van VVD nog niet dat woningzoekenden de vlag al kunnen hijsen. D66 blijft scherp op dit dossier en zal blijven strijden voor betaalbare koop- en huurwoningen.

Lingewaard.NU voelt vlak voor de verkiezingen urgentie opkomen voor ouderen door het zenden van een ‘signaal’ naar Den Haag over de ontkoppeling AOW van de extra 7,5% verhoging wettelijk minimumloon en uitkeringen. Klinkt sympathiek, maar dit is gewoon geen gemeentelijke taak.

Daarnaast passeerde nog een motie vreemd over de jeugdzorg en de aanhoudende zorg hierbij over de betaalbaarheid hiervan. D66 steunde die van harte, zeker ook omdat al eerder de gemeente Lingewaard instemde met de resolutie die door 100% (!) van de gemeenten gesteund werd op het ingelaste VNG-congres op 13 januari jongstleden.

Angeren Aantrekkelijk

Twee jaar geleden maakte een initiatiefvoorstel van het D66 Lingewaard het mogelijk voor inwoners om met 50 handtekeningen een voorstel of idee op de agenda van de raad te plaatsen. Echt luisteren en in gesprek dus met onze inwoners door inwoneragendering.

‘Angeren Aantrekkelijk’ kwam zo op de agenda. Een fantastisch plan om het dorp een fraaiere entree te geven en vooral meer groen. Het plan was goed doordacht en uitgewerkt en kreeg unaniem steun. Complimenten voor Angeren!

Cultuurnota en sportakkoord

Cultuur is wat ons Lingewaard maakt en ons verbindt. Cultuur is van nature iets van ‘bottum up’, maar zeker ook van ’top down’. Het aanbod voor onze gemeente – kunst, toneel, muziek – moet in alle opzichten gevarieerd zijn. Zowel materieel als immaterieel erfgoed dient uitgedragen en gekoesterd en uiteraard voor onze inwoners over de volle breedte helder en overzichtelijk aangedragen, onder een betrouwbare regie. D66 bracht samen met LBL en CDA twee voorstellen in om de Cultuurnota duidelijker en concreter te maken, waaronder een voorstel om naar voorbeeld van het Sportakkoord te komen tot een Cultuurakkoord (na 2024). Beide voorstellen werden aangenomen.

Léon Dekkers en Corrie Dolmans - Klumper

Léon Dekkers en Corrie Dolmans – Klumper - Beeld: Vincent Cornelissen

Mobiliteitsvisie

Bij de mobiliteitsvisie lag een stapel aan moties en amendementen. De plannen om de dijken zo aan te passen dat ze veiliger worden voor fietser en voetganger haalde een meerderheid. De motie van D66 om niet langer blind te varen op de komst van de A15 door ons gebied heeft het niet gehaald. Terwijl duidelijk vooraf is gesteld dat op dit moment alle uitwerkingen van de gemeentelijke organisatie uitgaan van de A15, plan B is dus geen optie.

In diverse gesprekken die de fractie van D66 Lingewaard voerde met inwoners werd geuit dat voorstellen van wijk- en dorpsraden onvoldoende terugkomen in de plannen van de gemeente. Ons amendement om dit vanaf nu in plannen duidelijk aan te geven – en dus ook waarom niet en hierin transparant te zijn- heeft het niet gehaald. De verschillende partijen in de raad hebben het hoogste woord als het gaat om participatie, maar kennelijk blijft het nodig voor D66 om hier keer op keer ook echt werk van te maken.