Onze kijk op het coalitieakkoord

In de raadsvergadering van 25 mei werd gestemd over het coalitieakkoord van LBL, VVD, CDA en PvdA. Voor D66 betekent het nieuwe coalitieakkoord met zijn vier heldere uitgangspunten een uitnodiging tot constructieve samenwerking. D66 Lingewaard stemde daarom voor.

Duurzaamheid

Het akkoord ademt duurzaamheid in de vele betekenissen van het woord. We hebben het dan over klimaat en milieu, de energietransitie, natuur en landschap, waarbij de laatste twee nog iets forser uit de verf hadden kunnen komen wat ons betreft. In ieder geval zijn we blij verrast met de boom voor ieder nieuwgeboren kind in de gemeente. En ook de vuistregel voor groen 3-30-300 biedt hoop op een mooier Lingewaard.

Sociaal

Voor D66 is een sociale gemeente van belang. Sta voor elkaar klaar. Ook samen met je gemeente die ruimhartig moet faciliteren. Dit akkoord werpt in principe de juiste hengels uit waarmee bijvoorbeeld cultuur en sport uit de voeten kunnen. Ook zien we uit naar de beloofde betere voorzieningen voor mantelzorgers.

Wonen

Het wonen en ook het huisvesten van scholieren, verlangt van D66 een opbouwende blik die leidt tot mooie resultaten. Snelheid is geboden, het woning – en huisvestingprobleem is groot.

Bereikbaarheid

Het akkoord gaat nog steeds uit van de A15, met eventueel rondwegen als oplossing. Niet voor D66. De vrachtwagens in de kernen verdienen versneld aandacht.

Tot slot

D66 ziet kansen in de zetelverdeling 15-14. Het betekent dat er meer door de gemeenteraad kan worden bijgestuurd. Samen met de wijze waarop inwoners hun initiatieven en plannen kunnen indienen, betekent dit naar ons idee winst voor de democratie.

Beeld: Cover coalitieakkord